Потписан Протoкол о сарадњи Универзитета у Крагујевцу и Српске академије наука и уметности

Ректор Универзитета у Крагујевцу проф. др Небојша Арсенијевић и председник Српске академије наука и уметности академик Владимир Костић потписали су Протoкол о сарадњи Универзитета у Крагујевцу и Српске академије наука и уметности

       На Универзитету у Крагујевцу, 22. фебруара 2016. године, ректор Универзитета у Крагујевцу проф. др Небојша Арсенијевић и председник Српске академије наука и уметности академик Владимир Костић потписали су Протoкол о сарадњи Универзитета у Крагујевцу и Српске академије наука и уметности.

       Ректор Универзитета у Крагујевцу проф. др Небојша Арсенијевић упознао је чланове Извршног одбора Председништва САНУ са радом Универзитета у Крагујевцу и факултетима у његовом саставу. Ректор је истакао да је „данашњи долазак комплетног Извршног одбора Председништва САНУ подстрек да унапредимо сарадњу и да кроз заједничке активности подигнемо на виши ниво рад Центра САНУ и Универзитета у Крагујевцу који постоји од 1992. године. Време је да саберемо снаге које Србија има и зато се радујемо иницијативи која је потекла од стране Српске академије наука и уметности.“

     Академик Владимир Костић истако је да Српска академија наука и уметности поштује Универзитет у Крагујевцу, сматра га центром науке и стручности као и брендом централне Србије који има изузетан потенцијал да иде у корак са временом. „Жеља Академије је да изађе из зграде САНУ и на неки начин рашири академски простор Србије јер су често универзитети из мањих градова окупљали највеће научнике и уметнике, као што је и данас управо професор Универзитета у Крагујевцу – академик Иван Гутман највише цитирани научник на свету. Желимо да приближимо активности САНУ крагујевчанима а очекујемо помоћ Универзитета у Крагујевцу у читавом низу истраживања и сарадње.“ Академик Костић рекао је и да кроз сарадњу са Универзитетом у Крагујевцу и факултетима у његовом саставу Српска академија наука и уметности жели да буде у току са виталним проблемима академске заједнице, науке и уметности.

       Потписани Протокол предвиђа међусобну сарадњу у остваривању циљева од значаја за науку, културу и уметност српског народа, за заштиту научне и уметничке грађе и културних добара, подстицања научног и уметничког стваралаштва, као и других циљева од значаја за развој науке и неговање уметности  у Републици Србији.

       Свесни научног, образовно васпитног, културног и уметничког потенцијала који такав рад носи, Српска академија наука и уметности и Универзитет у Крагујевцу посебно се обавезују да заједно раде на проналажењу одговарајућих институционалних оквира унутар којих би даља сарадња могла да се одвија и напредује. Овим протоколом утврђени су оквирни видови и услови дугорочне сарадње, уз уважавање обостраних интереса на принципу равноправности и савесности, као и уз обавезу поступања по стандардима научног, истраживачког и уметничког рада.

      Међусобна сарадња нарочито подразумева:

  • заједничку организацију изложби, концерата, скупова и сл.;
  • заједнички рад на координацији мреже новинара и медија који прате науку и уметност и одржавање заједничких конференција;
  • формирање заједничких радних тела (комисија, организационих одбора и др.);
  • асистенцију Универзитета у раду  на пројектима, научним скуповима, изради издања, одржавању предавања и других догађаја које САНУ организује и
  • друге облике међусобне сарадње.

    Потписивању Протокола присуствовали су потпредседници САНУ академик Љубомир Максимовић и академик Зоран В. Поповић, академик Марко Анђелковић - генерални секретар САНУ, академик Стеван Пилиповић - председник Огранка САНУ у Новом Саду, академик Никола Кока Јанковић - почасни доктор Универзитета у Крагујевцу,  академик Иван Гутман и дописни члан академије проф. др Милош Ђуран – професори Природно-математичког факултета у Крагујевцу као и чланови ректорског колегијума: Зорица Аврамовић – генерални секретар Универзитета, проф. др Петар Веселиновић – проректор за наставу и студентска питања, проф. др Драган Бошковић – проректор за науку и проф. др Јерослав Живанић – проректор за координацију послова факултета чије је седиште ван седишта Универзитета у Крагујевцу.


Фото галерија: