KONKURS ZA STIPENDIJU ZA STUDIJSKI BORAVAK NA UNIVERZITETU ALMERIJA (University of Almería, Španija)

ERAZMUS+ KLjUČNA AKCIJA 1 – KREDITNA MOBILNOST

Rok za prijavu: 31. mart 2016.

U okviru Erazmus + programa studenti osnovnih akademskih studija Univerziteta u Kragujevcu mogu se prijaviti za studentsku razmenu na Univerzitetu Almerija.

Dragi studenti, ukoliko razmišljate o mobilnosti i želeli biste da jedan deo svojih studija provedete u inostranstvu, sada je prava prilika za to - University of Almería vas poziva da se prijavite za studijsku razmenu.

Napomene:

  1. Za razmenu se mogu prijaviti studenti osnovnih akademskih studija (studenti prve godine studija se ne mogu prijaviti);
  2. Trajanje mobilnosti: 6 meseci, odnosno zimski semestar akademske 2016/17. godine (od 12. septembra 2016. do 12. februara 2017.).

Dostupne studijske oblasti:

- Agriculture
- Economics
- Marketing and advertising
- Management and Administration
- Finance, banking and insurance
- Accounting and taxation
- Languages and Philological Sciences
- Languages (English and Spanish)

 

Potrebna dokumenta za prijavu:

  • Prijavni formular (molimo preuzmite formu)
  • Lista položenih ispita
  • Potvrda/sertifikat o poznavanju engleskog/španskog jezika (min. B1)
  • Predlog plana studija tokom mobilnosti (molimo preuzmite formu) za studente osnovnih akademskih studija

                                                                    

Napomene:

1. Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog/španskog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.

2. Plan studija podrazumeva predmete koje student želi da pohađa tokom razmene i biće osnova za izradu Ugovora o učenju koji se priprema nakon završene selekcije kandidata. Prilikom odabira predmeta potrebno je da se studenti konsultuju sa Erazmus+ koordinatorom na svom fakultetu, a preporuka je i da se konsultuju  i sa predmetnim nastavnicima.

Prikaz studijskih programa, kao i predmeta koji su dostupni na Univerzitetu Almerija možete videti OVDE i OVDE.

3. Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu  kandidata Univerzitetu Almerija.

 

Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

  • Mesečna stipendija u iznosu od 800 evra (za pokrivanje troškova života)
  • Pokriveni putni troškovi (do iznosa od 360 evra)
  • Studenti će imati dodeljenog mentora za sva akademska pitanja
  • Obezbeđena jezička podrška na početku mobilnosti

 

PRIJAVA:

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.

 

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu
Jovana Cvijića bb.
34 000 Kragujevac

Napomena za slanje poštom: Prijava za Erazmus+ mobilnost

 

ROK ZA PRIJAVU: 31. mart 2016. godine

 

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati
putem elektronske pošte ili telefona:
Kontakt telefon: 034 300 425
E-pošta: erasmus@kg.ac.rs