KONKURS ZA STIPENDIRANU MOBILNOST STUDENATA NA ARISTOTELOVOM UNIVERZITETU U SOLUNU (Grčka)

ERAZMUS+ KLjUČNA AKCIJA 1 – KREDITNA MOBILNOST

U okviru Erazmus + programa studenti Univerziteta u Kragujevcu mogu se prijaviti za razmenu  na Aristotelovom Univerzitetu u Solunu

U skladu sa potpisanim inter-institucionalnim ugovorom za razmenu sa Aristotelovim univerzitetom u Solunu studenti svih fakulteta u sastavu Univerziteta u Kragujevcu mogu se prijaviti stipendiranu mobilnosti i to:

 1. Studenti sva tri nivoa studija: mobilnost u trajanju od jednog semestra, odnosno 6 meseci u zimskom semestru naredne akademske godine, 2016/17.
   
 2. Studenti doktorskih akademskih studija: mobilnost u trajanju od 3 meseca u tekućem semestru akademske 2015/16. godine.
   

Potrebna dokumenta za prijavu:

 1. Prijavni formular (molimo preuzmite formu)
 2. CV (samo za studente doktorskih studija) - preporuka: koristiti Europass model
 3. Lista položenih ispita
 4. Kopije diploma (za studente koji se prijavljuju za razmenu na nivou master i/ili doktorskih studija)
 5. Potvrda/sertifikat o poznavanju engleskog jezika (min. B2 nivo)
 6. Predlog plana studija tokom mobilnosti za studente 1. i 2. nivoa studija (molimo preuzmite formu)
 7. Predlog plana studija/istraživanja tokom mobilnosti za studente doktorskih studija (molimo preuzmite formu)
   

Bitne informacije o studijskim programima na Aristotelovom univerzitetu u Solunu možete videti OVDE.
 

Napomene:

1. Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog/grčkog ili drugog stranog jezika (ukoliko Aristotelov univerzitet nudi nastavu na tim jezicima), potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.

2. Plan studija podrazumeva predmete koje student želi da pohađa tokom razmene i biće osnova za izradu Ugovora o učenju koji se priprema nakon završene selekcije kandidata. Prilikom odabira predmeta potrebno je da se studenti konsultuju sa Erazmus+ koordinatorom na svom fakultetu, a preporuka je i da se konsultuju  i sa predmetnim nastavnicima.

Prikaz studijskih programa, kao i predmeta koji su dostupni na Aristotelovom Univerzitetu u Solunu možete videti OVDE.

3. Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu  nominovanih kandidata Aristotelovom Univerzitetu u Solunu.  Svi nominovani kandidati će putem e-pošte dobiti smernice i informacije o daljem postupku prijave od Aristotelovog univerziteta u Solunu.

4. Aristotelov univerzitet u Solunu odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

5. Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

 • Mesečna stipendija u iznosu od 800 evra (za pokrivanje troškova života)
 • Pokriveni putni troškovi (do iznosa od 180 evra)
   

PRIJAVA:

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu
Jovana Cvijića bb.
34 000 Kragujevac

Napomena za slanje poštom: Prijava za Erazmus+ mobilnost

 

ROK ZA DOSTAVLjANjE PRIJAVE

14. MART 2016.
Samo za studente doktorskih studija

koji žele da se prijave za  razmenu u ovom semestru - letnji semestar ak. god. 2015/16.

30. MART 2016.
Za studente sva tri nivoa studija

koji žele da se prijave razmenu u zimskom semestru ak. god. 2016/17.

Mobilnost u trajanju od 3 meseca.
(krajnji rok za završetak mobilnosti je 15. oktobar 2016.)

Mobilnost u trajanju od 6 meseci
(Zimski semestar akademske 2016/17. godine)

 

VAŽNI DATUMI

 

Proces

NOMINACIJA

PRIJAVA

SELEKCIJA

Ko je zadužen za sprovođenje procesa.

Univerzitet u Kragujevcu (po završetku internog konkursa za prijavu)

Nominovani kandidati se dalje prijavljuju u skladu sa procedurom na Aristotelovom univerzitetu u Solunu.

Aristotelov univerzitet u Solunu.

 

Rokovi za mobilnost u tekućem semestru (letnji semestar 2015/16.)

Najkasnije do 18. marta 2016.

 

Od 01. do 27. marta 2016.

 

Rezultati selekcije se očekuju polovinom aprila 2016.

Rokovi za mobilnost u zimskom semestru naredne akademske godine, 2016/17.

Do 01. maja 2016.

 

Od 09. do 25. maja 2016.

 

Za sada nije poznat tačan datum.

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati
putem elektronske pošte ili telefona:
Kontakt telefon: 034 300 425
E-pošta: erasmus@kg.ac.rs