POZIV ZA PRIJAVU STUDENATA OSNOVNIH I MASTER AKADEMSKIH STUDIJA ZA STIPENDIRANU MOBILNOST NA UNIVERZITETU U HAENU (Španija)
KONKURS ZA FILOLOŠKO-UMETNIČKI FAKULTET, PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET I FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA U ČAČKU

ERAZMUS+ KLjUČNA AKCIJA 1 – KREDITNA MOBILNOST

Na konkurs se mogu prijaviti studenti osnovnih i master akademskih studija Filološko-umetničkog fakulteta, Prirodno-matematičkog fakulteta i Fakulteta tehničkih nauka u Čačku:

  • studenti osnovnih i master akademskih studija (razmena u trajanju od 9 meseci)

Dostupne studijske oblasti:

  • Computer use;
  • Information and Communication Technologies;
  • Language Acquisition

Rok za prijavu: 31. mart 2016. godine, do 12:00 sati

 

Potrebna dokumenta za prijavu:

  • Prijavni formular
  • Predlog plana studija
  • Potvrda sa fakulteta da ste redovan student i prevod na engleski jezik*
  • Lista položenih ispita (studenti sa master studija prilažu listu položenih ispita sa osnovnih studija, ukoliko u trenutku prijave nemaju položene ispite sa master studija)  i prevod na engleski jezik*
  • Kopija diplome i prevod na engleski jezik* (za studente master studija)
  • Potvrda/sertifikat o poznavanju engleskog/španskog jezika (nivo B1) **

* U ovom trenutku prijave nije potreban prevod dokumenata overen od strane sudskog tumača.

** Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog/španskog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.

 

Više informacija o Univerzitetu u Haenu možete pogledati OVDE.

Kontakte Univerziteta u Haenu možete pogledati OVDE.

Spisak predmeta na engleskom jeziku možete pogledati OVDE.

Spisak predmeta na španskom jeziku možete videti OVDE.

Informacije za studente sa posebnim potrebama možete pronaći OVDE.

Informacije koje se tiču zdravstvenog osiguranja možete pogledati OVDE.

Sve informacije koje se tiču smeštaja pogledajte OVDE.

Sva dokumenta možete poslati na erasmus@kg.ac.rs ili ih doneti lično u Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Kragujevcu (Jovana Cvijića bb, zgrada Rektorata -između Pravnog i Ekonomskog fakulteta, 2. sprat), radnim danima od 08:00 - 16:00 časova.

 

Napomene za studente:

Predlog plana studija - u ovoj fazi prijave kandidat navodi listu predmeta/kurseva koje namerava da pohađa u periodu mobilnosti akademske 2016/2017. godine, a koji će kasnije, ukoliko je kandidat odabran, činiti polaznu tačku za izradu Ugovora o učenju /Erasmus+ Learning Agreement.

Za sva dodatna pitanja i konsultacije u vezi sa izradom Plana studija/ugovora o učenju potrebno je da se obratite Erazmus + koordinatoru na Vašem fakultetu. Erazmus + koordinator na Filološko-umetničkom fakultetu je prof. dr Anđelka Pejović, redovni profesor na Odseku za filologiju, Katedra za hispanistiku; na Prirodno-matematičkom fakultetu je doc. dr Zoran Ratković, docent na Institutu za hemiju; na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku je prof. dr Danijela Milošević, prodekan za nauku u međunarodnu saradnju.

 

Ukoliko vam je potrebna pomoć u pripremi dokumenata, savete možete potražiti na sajtu CzRk-a u našoj sekciji Mobilnost, kao i u Priručniku za mobilnost studenata. Naravno, uvek ste dobrodošli u Centar, ako imate pitanje, nedoumicu ili vam je potreban savet.

Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata
Univerziteta u Kragujevcu
Jovana Cvijića bb
34 000 Kragujevac
Zgrada Rektorata, 2. sprat
Kontakt telefon: 034 300 425
Radno vreme: PON-PET od 08:00 do 16:00

 

I Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu  nominovanih kandidata Univerzitetu u Haenu.  Svi nominovani kandidati će putem e-pošte dobiti smernice i informacije o daljem postupku prijave od Univerziteta u Haenu.

II Univerzitet u Haenu odlučuje o finalnoj selekciji kandidata shodno broju stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

III Realizacija mobilnosti odabranih kandidata se očekuje u akademskoj 2016/2017. godini.