ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ СТУДЕНАТА ЗА СТИПЕНДИРАНУ МОБИЛНОСТ НА САПИЈЕНЦА УНИВЕРЗИТЕТУ У РИМУ (Италија)

ЕРАСМУС+ КЉУЧНА АКЦИЈА 1 – КРЕДИТНА МОБИЛНОСТ

На конкурс се могу пријавити студенти факултета Универзитета у Крагујевцу (основне академске студије)

Потребна документа за пријаву:

  1. Пријавни формулар (молимо преузмите форму у прилогу)
  2. Листа положених испита (и превод на енглески језик)*
  3. Потврда/сертификат о познавању енглеског и/или италијанског језика (мин. Б1 ниво)
  4. Предлог плана студија (за студенте основних академских студија). (молимо преузмите одговарајућу форму у прилогу)
  5. CV на енглеском језику у Еuropass формату

* У овој фази пријаве није потребан званичан превод докумената оверен од стране судског тумача.

 

Академска понуда Сапијенца Универзитета:

  • Битне информације о студијским програмима на Сапиенца универзитету у Риму на енглеском језику можете видети ОВДЕ.
  • Битне информације о студијским програмима на Сапиенца универзитету у Риму на италијанском језику можете видети ОВДЕ.

 

Важне напомене:

1. Реализација мобилности је предвиђена за зимски семестар наредне академске године, 2016/17. дакле, студенти се могу пријавити за размену у трајању од 1 семестра.

2. Уколико не поседујете званичан сертификат о познавању енглеског и/или италијанског језика, потврду може издати и предметни наставник или школа страних језика. Молимо преузмите форму.

3. План студија подразумева предмете које студент жели да похађа током размене и биће основа за израду Уговора о учењу који се припрема након завршене селекције кандидата. Приликом одабира предмета потребно је да се студенти консултују са Еразмус+ координатором на свом факултету, а препорука је и да се консултују  и са предметним наставницима.

4. По завршетку конкурса, Одељење за међународну сарадњу Универзитета у Крагујевцу врши техничку проверу достављене документације. Комисија за селекцију кандидата врши академску процену свих пријава у складу са Правилима и условима за селекцију студената, наставног и ненаставног особља Универзитета у Крагујевцу и доставља листу  номинованих кандидата Сапијенца Универзитету у Риму.  Сви номиновани кандидати ће путем е-поште добити смернице и информације о даљем поступку пријаве од Сапијенца Универзитета у Риму. Приказ процедуре након номинације можете видети ОВДЕ.

5. Сапијенца Универзитет у Риму одлучује о финалној селекцији кандидата у складу са одобреним бројем стипендија намењених Универзитету у Крагујевцу.

6. Информације о стипендији и студијском боравку:

  • Месечна стипендија у износу од 850 евра (за покривање трошкова живота)
  • Покривени путни трошкови (до износа од 275 евра)

 

ПРИЈАВА:

Сва документа можете послати електронским путем на erasmus@kg.ac.rs, поштом или их донети лично у Ректорат (2. спрат) радним данима од 08:00 до 16:00 часова.

Адреса: Универзитет у Крагујевцу
Јована Цвијића бб.
34 000 Крагујевац
Напомена за слање поштом: Пријава за Еразмус+ мобилност

 

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВЕ: 03. април 2016.

 

Уколико имате питања, можете нас контактирати
путем електронске поште или телефона:
Контакт телефон: 034 300 425
Е-пошта: erasmus@kg.ac.rs