POZIV ZA PRIJAVU STUDENATA ZA STIPENDIRANU MOBILNOST NA SAPIJENCA UNIVERZITETU U RIMU (Italija)

ERASMUS+ KLjUČNA AKCIJA 1 – KREDITNA MOBILNOST

Na konkurs se mogu prijaviti studenti fakulteta Univerziteta u Kragujevcu (osnovne akademske studije)

Potrebna dokumenta za prijavu:

  1. Prijavni formular (molimo preuzmite formu u prilogu)
  2. Lista položenih ispita (i prevod na engleski jezik)*
  3. Potvrda/sertifikat o poznavanju engleskog i/ili italijanskog jezika (min. B1 nivo)
  4. Predlog plana studija (za studente osnovnih akademskih studija). (molimo preuzmite odgovarajuću formu u prilogu)
  5. CV na engleskom jeziku u Europass formatu

* U ovoj fazi prijave nije potreban zvaničan prevod dokumenata overen od strane sudskog tumača.

 

Akademska ponuda Sapijenca Univerziteta:

  • Bitne informacije o studijskim programima na Sapienca univerzitetu u Rimu na engleskom jeziku možete videti OVDE.
  • Bitne informacije o studijskim programima na Sapienca univerzitetu u Rimu na italijanskom jeziku možete videti OVDE.

 

Važne napomene:

1. Realizacija mobilnosti je predviđena za zimski semestar naredne akademske godine, 2016/17. dakle, studenti se mogu prijaviti za razmenu u trajanju od 1 semestra.

2. Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog i/ili italijanskog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.

3. Plan studija podrazumeva predmete koje student želi da pohađa tokom razmene i biće osnova za izradu Ugovora o učenju koji se priprema nakon završene selekcije kandidata. Prilikom odabira predmeta potrebno je da se studenti konsultuju sa Erazmus+ koordinatorom na svom fakultetu, a preporuka je i da se konsultuju  i sa predmetnim nastavnicima.

4. Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu  nominovanih kandidata Sapijenca Univerzitetu u Rimu.  Svi nominovani kandidati će putem e-pošte dobiti smernice i informacije o daljem postupku prijave od Sapijenca Univerziteta u Rimu. Prikaz procedure nakon nominacije možete videti OVDE.

5. Sapijenca Univerzitet u Rimu odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

6. Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

  • Mesečna stipendija u iznosu od 850 evra (za pokrivanje troškova života)
  • Pokriveni putni troškovi (do iznosa od 275 evra)

 

PRIJAVA:

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu
Jovana Cvijića bb.
34 000 Kragujevac
Napomena za slanje poštom: Prijava za Erazmus+ mobilnost

 

ROK ZA DOSTAVLjANjE PRIJAVE: 03. april 2016.

 

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati
putem elektronske pošte ili telefona:
Kontakt telefon: 034 300 425
E-pošta: erasmus@kg.ac.rs