POZIV ZA PRIJAVU NASTAVNOG KADRA ZA STIPENDIRANU MOBILNOST NA SAPIJENCA UNIVERZITETU U RIMU (Italija)

ERASMUS+ KLjUČNA AKCIJA 1 – KREDITNA MOBILNOST

U skladu sa potpisanim inter-institucionalnim ugovorom i odobrenim sredstvima za razmenu sa Univerzitetom Sapijenca u Rimu zaposleni na svim članicama Univerziteta u Kragujevcu mogu se prijaviti za:

 • nastavničku mobilnost (staff mobility – teaching) u trajanju od nedelju dana (5 dana držanja nastave + 2 dana za put). U skladu sa pravilima Programa Erazmus+, nastavni kadar je u obavezi da u toku razmene održi najmanje 8 sati predavanja nedeljno.

Potrebna dokumenta za prijavu:

 • Potvrda o zaposlenju na engleskom jeziku
 • Plan aktivnosti tokom mobilnosti (molimo, preuzmite obrazac)
 • Biografija na engleskom jeziku (+ lista publikacija za nastavno osoblje)
 • Motivaciono pismo na engleskom jeziku
 • Dokaz o poznavanju engleskog i/ili italijanskog jezika (minimalni nivo poznavanja jezika B2)

U slučaju da kandidat ne poseduje zvanične jezičke sertifikate (IELTS, TOEFL i sl.) može se koristiti Formular za jezičku procenu (Language Assessment Sheet), popunjen od strane matične institucije i/ili škole stranih jezika, koji opisuje trenutan nivo poznavanja datog stranog jezika.

Akademska ponuda Sapijenca Univerziteta:

 • Lista fakulteta dostupna je ovde.
 • Bitne informacije o studijskim programima na Univerzitetu Sapijenca u Rimu na engleskom jeziku možete videti OVDE.
 • Bitne informacije o studijskim programima na Univerzitetu Sapijenca u Rimu na italijanskom jeziku možete videti OVDE.

Važne napomene:

1. Realizacija mobilnosti predviđena je za narednu akademsku godinu, u zimskom ili letnjem semestru  2016/17. godine.

2. Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu  nominovanih kandidata Sapijenca Univerzitetu u Rimu.  Svi nominovani kandidati će putem e-pošte dobiti smernice i informacije o daljem postupku prijave od Sapijenca Univerziteta u Rimu.

3. Sapijenca Univerzitet u Rimu odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

4. Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

 • Dnevnica u iznosu od 140 evra
 • Pokriveni putni troškovi (do iznosa od 275 evra)
   

PRIJAVA:

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.

Adresa:
Univerzitet u Kragujevcu
Jovana Cvijića bb.
34 000 Kragujevac

Napomena za slanje poštom: Prijava za Erazmus+ mobilnost

 

ROK ZA DOSTAVLjANjE PRIJAVE: 03. april 2016.

 

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati
putem elektronske pošte ili telefona:
Kontakt telefon: 034 300 425
E-pošta: erasmus@kg.ac.rs


Dokumenti:

Plan aktivnosti