POZIV ZA PRIJAVU STUDENATA MASTER I DOKTORSKIH AKADEMSKIH STUDIJA ZA STIPENDIRANU MOBILNOST NA HUMBOLT UNIVERZITETU U BERLINU (Nemačka)
KONKURS ZA ODSEK ZA FILOLOGIJU FILOLOŠKO-UMETNIČKOG FAKULTETA

ERASMUS+ KLjUČNA AKCIJA 1 – KREDITNA MOBILNOST

Na konkurs se mogu prijaviti studenti master i doktorskih akademskih studija Filološko-umetničkog fakulteta:

  • studenti master akademskih studija (razmena u trajanju od 3 meseca)
  • studenti doktorskih akademskih studija (razmena u trajanju od 3 meseca)

Dostupne studijske oblasti: Humanities, Languages and Philological Sciences

Rok za prijavu: 28. mart 2016. godine, do 11:00 sati

Potrebna dokumenta za prijavu:

  • Prijavni formular
  • Learning Agreement i Predlog plana studija/istraživanja
  • Potvrda sa fakulteta da ste redovan student i prevod na engleski jezik*
  • Lista položenih ispita (studenti sa master/doktorskih studija prilažu listu položenih ispita sa osnovnih/master studija, ukoliko u trenutku prijave nemaju položene ispite sa master/doktorskih studija)  i prevod na engleski jezik*
  • Kopija diplome sa osnovnih/master studija i prevod na engleski jezik*
  • Potvrda/sertifikat o poznavanju engleskog/nemačkog jezika (nivo B1) **

* U ovom trenutku prijave nije potreban prevod dokumenata overen od strane sudskog tumača.

** Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog/nemačkog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formular iz priloga.

Više informacija o Humbolt Univerzitetu u Berlinu možete pogledati OVDE.

Informacije namenjene stranim studentima možete pogledati OVDE.

Više informacija o Fakultetu za umetnosti i humanističke nauke pogledajte OVDE.

 

Sva dokumenta možete poslati na erasmus@kg.ac.rs ili ih doneti lično u Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Kragujevcu (Jovana Cvijića bb, zgrada Rektorata -između Pravnog i Ekonomskog fakulteta, 2. sprat), radnim danima od 08:00 - 16:00 časova.

Napomene za studente:

Predlog plana studija - u ovoj fazi prijave kandidat navodi listu predmeta/kurseva koje namerava da pohađa u periodu mobilnosti akademske 2015/2016. godine, a koji će kasnije, ukoliko je kandidat odabran, činiti polaznu tačku za izradu Ugovora o učenju /Erasmus+ Learning Agreement.

Za sva dodatna pitanja i konsultacije u vezi sa izradom Plana studija/ugovora o učenju potrebno je da se obratite Erazmus + koordinatoru na Vašem fakultetu. Erazmus + koordinator na Filološko-umetničkom fakultetu je prof. dr Anđelka Pejović, redovni profesor na Odseku za filologiju, Katedra za hispanistiku.

Ukoliko vam je potrebna pomoć u pripremi dokumenata, savete možete potražiti na sajtu CzRk-a u našoj sekciji Mobilnost, kao i u Priručniku za mobilnost studenata. Naravno, uvek ste dobrodošli u Centar, ako imate pitanje, nedoumicu ili vam je potreban savet.

Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata

Univerziteta u Kragujevcu

Jovana Cvijića bb

34 000 Kragujevac

Zgrada Rektorata, 2. sprat

Kontakt telefon: 034 300 425

Radno vreme: PON-PET od 08:00 do 16:00

 

I Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu  nominovanih kandidata Humbolt Univerzitetu u Berlinu.  Svi nominovani kandidati će putem e-pošte dobiti smernice i informacije o daljem postupku prijave od Humbolt Univerziteta u Berlinu.

II Humbolt Univerzitet u Berlinu odlučuje o finalnoj selekciji kandidata shodno broju stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

III Realizacija mobilnosti odabranih kandidata se očekuje u akademskoj 2015/2016. godini- u periodu od polovine aprila do polovine jula.