POZIV ZA PRIJAVU NASTAVNOG I ADMINISTRATIVNOG KADRA ZA STIPENDIRANU MOBILNOST NA HUMBOLT UNIVERZITETU U BERLINU (Nemačka)
KONKURS ZA ODSEK ZA FILOLOGIJU FILOLOŠKO-UMETNIČKOG FAKULTETA

ERASMUS+ KLjUČNA AKCIJA 1 – KREDITNA MOBILNOST

Na konkurs se mogu prijaviti nastavno i administrativno osoblje Odseka za filologiju Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu:

  • nastavno osoblje (staff mobility – teaching), u trajanju od 5 dana
  • nastavno osoblje (staff mobility – teaching), u trajanju od 10 dana
  • administrativno osoblje (staff mobility – training), u trajanju od 10 dana

Nastavni kadar je u obavezi da u toku razmene održi najmanje 8 sati predavanja nedeljno.

Dostupne studijske oblasti: Humanities, Languages and Philological Sciences

Rok za prijavu: 24. mart 2016. godine, do 11:00 sati

Potrebna dokumenta za prijavu:

  • Prijavni formular
  • Potvrda o zaposlenju na engleskom jeziku*
  • Plan aktivnosti tokom mobilnosti
  • Biografija kandidata (Curriculum vitae) na engleskom jeziku u Europass formatu
  • Dokaz o poznavanju engleskog/nemačkog jezika (minimalni nivo poznavanja jezika- B2) **
  • Pisani dokaz zainteresovanosti stranog partnera (za držanje nastave ili usavršavanje kandidata; e-mail korespodencija i/ili pozivno pismo odgovarajućeg departmana/odeljenja)

* U ovom trenutku prijave nije potreban prevod dokumenata overen od strane sudskog tumača.

** Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog/nemačkog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik sa Univerziteta u Kragujevcu. Molimo preuzmite formular iz priloga.

Više informacija o Humbolt Univerzitetu u Berlinu možete pogledati OVDE.

Više informacija o Fakultetu za umetnosti i humanističke nauke pogledajte OVDE.

Ova dokumenta možete poslati na erasmus@kg.ac.rs ili ih doneti lično u Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Kragujevcu (Jovana Cvijića bb, zgrada Rektorata -između Pravnog i Ekonomskog fakulteta, 2. sprat), radnim danima od 08:00 - 16:00 časova.

Erazmus + koordinator na Filološko-umetničkom fakultetu je prof. dr Anđelka Pejović, redovni profesor na Odseku za filologiju, Katedra za hispanistiku.

Ukoliko vam je potrebna pomoć u pripremi dokumenata, savete možete potražiti na sajtu CzRk-a u našoj sekciji Mobilnost, kao i u Priručniku za mobilnost studenata. Naravno, uvek ste dobrodošli u Centar, ako imate pitanje, nedoumicu ili vam je potreban savet.

Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata

Univerziteta u Kragujevcu

Jovana Cvijića bb

34 000 Kragujevac

Zgrada Rektorata, 2. sprat

Kontakt telefon: 034 300 425

Radno vreme: PON-PET od 08:00 do 16:00

I Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu  nominovanih kandidata Humbolt Univerzitetu u Berlinu.  Svi nominovani kandidati će putem e-pošte dobiti smernice i informacije o daljem postupku prijave od Humbolt Univerziteta u Berlinu.

II Humbolt Univerzitet u Berlinu odlučuje o finalnoj selekciji kandidata shodno broju stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

III Realizacija mobilnosti odabranih kandidata se očekuje u akademskoj 2015/2016. godini- u periodu od polovine aprila do polovine jula.