POZIV ZA PRIJAVU STUDENATA ZA STIPENDIRANU MOBILNOST NA UNIVERZITETU PORTO (Portugalija)

ERASMUS+ KLjUČNA AKCIJA 1 – KREDITNA MOBILNOST

Na konkurs se mogu prijaviti studenti osnovnih/integrisanih akademskih studija (razmena u trajanju od 1 semestra, u narednoj akademskoj godini, 2016/17.).

 

ROK ZA DOSTAVLjANjE PRIJAVE: 10. april 2016.

 

PRIJAVA: Zainteresovani kandidati moraju pratiti prijavnu proceduru Univerziteta u Portu, odnosno potrebno je otvoriti nalog na e-portalu: http://mobileplus.up.pt

  • Proces prijave pogledajte OVDE.
  • Lista dokumenata za prijavu dostupna je OVDE.
  • Akademsku ponudu Univerziteta u Portu možete pogledati OVDE.
  • Uputstvo za prijavu kandidata možete pogledati OVDE.

 

I Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu izvršiće validaciju prijava (tehnička provera prijava). Nakon validacije prijava, sledi proces evaluacije koji sprovodi Univerzitet u Portu.

II Univerzitet u Portu odlučuje o finalnoj selekciji kandidata shodno broju stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

III Plan studija (Mobility proposal) podrazumeva predmete koje student želi da pohađa tokom razmene i biće osnova za izradu Ugovora o učenju koji se priprema nakon završene selekcije kandidata. Prilikom odabira predmeta potrebno je da se studenti konsultuju sa Erazmus+ koordinatorom na svom fakultetu, a preporuka je i da se konsultuju  i sa predmetnim nastavnicima.

Kontakt lista Erazmus+ koordinatora dostupna je na sajtu Univerziteta u Kragujevcu.

IV Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

  • Mesečna stipendija u iznosu od 800 evra (za pokrivanje troškova života)
  • Pokriveni putni troškovi (do iznosa od 360 evra)

 Više informacija o Univerzitetu u Portu možete videti ovde.

 

PRIJAVA:

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu
Jovana Cvijića bb.
34 000 Kragujevac
Napomena za slanje poštom: Prijava za Erazmus+ mobilnost

 

ROK ZA DOSTAVLjANjE PRIJAVE: 10. april 2016.

 

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati
putem elektronske pošte ili telefona:
Kontakt telefon: (034) 300 425
E-pošta: erasmus@kg.ac.rs