KONKURS ZA STIPENDIJU ZA JEDNOSEMESTRALNI STUDIJSKI BORAVAK NA OTO FRIDRIH UNIVERZITETU U BAMBERGU (NEMAČKA)

ERASMUS+ KLjUČNA AKCIJA 1 – KREDITNA MOBILNOST

Dragi studenti, ukoliko razmišljate o mobilnosti i želeli biste da jedan deo svojih studija provedete u inostranstvu, sada je prava prilika za to. Univerzitet u Bambergu poziva studente Univerziteta u Kragujevcu da se  prijave za akademsku razmenu u trajanju od jednog semestra.

Za ovaj program razmene mogu se prijaviti zainteresovani studenti na svim nivoima studija.

Dostupne oblasti studija: Education, Humanities incl. Languages, Social Sciences, Business studies, Computer Science

 

Potrebna dokumenta za prijavu:

 1. Motivaciono pismo (1 do 2 strane)
 2. CV sa fotografijom (obavezno navesti kontakt adresu i telefon) – preporuka Europass CV
 3. Predlog plana studija tokom mobilnosti za studente 1. i 2. nivoa studija (molimo preuzmite formu), odnosno predlog plana studija za studente doktorskih studija (molimo preuzmite formu)
 4. Lista položenih ispita i prevod na engleski1
 5. Kopije diploma i prevod (za studente koji se prijavljuju za razmenu na nivou master ili doktorskih studija)1
 6. 1 pismo preporuke (akademska preporuka profesora)
 7. Potvrda/sertifikat o poznavanju engleskog i/ili nemačkog jezika(min. B1, preporučljivo B2 nivo)

 

ROK ZA PRIJAVU: 01. MAJ 2016. GODINE

 

Napomene:

 • Prijava i prateća dokumenta dostavljaju se na engleskom jeziku (nije potreban zvaničan prevod sudskog tumača);
 • Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog i/ili nemačkog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.
 • Predlog plana studija podrazumeva predmete koje student želi da pohađa tokom razmene i biće osnova za izradu Ugovora o učenju koji se priprema po završetku selekcije kandidata i pre početka mobilnosti. Prilikom odabira predmeta potrebno je da se studenti konsultuju sa Erazmus+ koordinatorom na svom fakultetu, a preporuka je i da se konsultuju i sa predmetnim nastavnicima.

Kontakt lista Erazmus+ koordinatora na Univerzitetu u Kragujevcu dostupna je ovde.

 • Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu  nominovanih kandidata Univerzitetu  u Bambergu. 
 • Univerzitet u Bambergu odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu. Predstavnici Univerziteta u Bambergu će pozvati nominovane kandidate na intervju (početak juna 2016. Beograd).

 

Ovde možete videti koji su predmeti dostupni na engleskom jeziku:
https://www.uni-bamberg.de/en/auslandsamt/studying-as-an-exchange-student/how-do-i-apply

Zainteresovani studenti koji govore nemački jezik, naravno, mogu pogledati celokupnu ponudu Univerziteta u Bambergu i odabrati i predmete koje bi slušali na nemačkom jeziku. Studijske oblasti možete videti ovde.

 

Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

 • Period mobilnosti: 01. septembar 2016 – 28. februar 2017.
 • Mesečna stipendija u iznosu od 800 evra
 • Nadoknada za putne troškove u iznosu od 275 evra
 • Smeštaj u studentskom domu
 • Besplatan kurs nemačkog jezika
 • Buddy system – podrška lokalnih studenata po dolasku u Bamberg
 • Ekskurzije

 

PRIJAVA:

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu
Jovana Cvijića bb.
34 000 Kragujevac

Napomena za slanje poštom: Prijava za Erazmus+ mobilnost

 

ROK ZA PRIJAVU: 01. maj 2016.

 

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati
putem elektronske pošte ili telefona:
Kontakt telefon: 034 300 425
E-pošta: erasmus@kg.ac.rs