Седмо међународно такмичење у природним наукама на Државном универзитету у Новосибирску у Русији

Универзитет у Крагујевцу је добио позив за учешће у Међународном такмичењу у природним наукама на Државном универзитету у Новосибирску у Русији.

Овај догађај омогућава тимовима студената основних и мастер академских студија да се такмиче, прикажу своје идеје и остваре сарадњу на међународном нивоу са осталим учесницима такмичења, стручњацима у различитим пољима науке и представницима привредног сектора.

Легитимност учешћa: студенти основних академских студија као и студенти који ће током 2016. год. завршити основне или мастер академске студије.

Структура тима: група од 3 до 5 студената. Тим мора бити предвођен особом која има завршене мастер академске студије или виши степен образовања.

Научне области: хемија, науке о материјалима, физика, биологија, медицина, фармација, инжењерство и сродне области.

Основни циљ такмичења: примена знања студената у циљу решавања практичних научних и индустријских проблема.

 

Концепт такмичења:

  • Први круг – бесплатно учешће, решавање задатих проблема путем вебсајта. Задаци ће бити доступни од 1. априла на страници www.scitourn.com. Регистрација и предаја решења – до 15. маја 2016. , 1.59 ч поподне.
  • Други круг – од 11. до 16. маја 2016.  у Новосибирском, Русија .Партиципација се плаћа 500 долара и обезбеђује смештај за све учеснике.

 

Заинтересовани кандидати се за асистенцију у пријави могу обратити Одељењу за међународну сарадњу Универзитета у Крагујевцу путем адресе medjunarodna.saradnja@kg.ac.rs.