KONKURS ZA STIPENDIRANU MOBILNOST STUDENATA NA TEHNIČKOM UNIVERZITETU: Vilnius Gediminas Technical University (Litvanija)

ERASMUS+ KLjUČNA AKCIJA 1 – KREDITNA MOBILNOST

U okviru Erazmus + programa studenti Fakulteta inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu mogu se prijaviti za razmenu  na Tehničkom univerzitetu Viljnus.

 

U skladu sa potpisanim inter-institucionalnim ugovorom za razmenu sa Tehničkim univerzitetom Viljnus studenti Fakulteta inženjerskih nauka u Kragujevcu mogu se prijaviti za stipendiranu mobilnosti i to:

 1. Studenti osnovnih akademskih studija: mobilnost u trajanju od jednog semestra, odnosno 5 meseci u zimskom semestru naredne akademske godine (septembar 2016 – januar 2017.)

Potrebna dokumenta za prijavu:

 1. Prijavni formular (molimo preuzmite formu)
 2. Lista položenih ispita
 3. Potvrda/sertifikat o poznavanju engleskog jezika (min. B2 nivo)
 4. Predlog ugovora o učenju (molimo preuzmite formu)

 

Napomene:

1) U okviru ugovora o saradnji sa Tehničkim univerzitetom Viljnus dostupne su sledeće oblasti studija:

 • Building and civil Engineering
 • Environment

2) Akademsku ponudu i listu dostupnih predmeta za strane studente možete videti OVDE.

 • Studenti mogu birati predmete sa različitih fakulteta, ukoliko to odgovara studijskom programu na matičnom fakultetu.
 • Detalje o studijskim programima možete videti OVDE.
 • Ukoliko imate dodatnih pitanja o programu i predmetima, ili nameravate da iskoristite mobilnost za rad na završnom radu/projektu, molimo, kontaktirajte koordinatora datog programa: kontakti su dostupni OVDE.

3) Akademski kalendar:

 • Zimski semestar počinje 01.09. 2016. i završava se 23.12.2016.
 • Ispitni rok: 02-20. januar 2017.
 • Obavezna orijentacija za sve strane studente: 29-31. avgust 2016.

4) Nakon prijave na internom konkursu i nominacije studenata od strane matičnog univerziteta, svi nominovani studenti će proći proces prijave na Tehničkom univerzitetu Viljnus.

 

I Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.

II Predlog ugovora o učenju podrazumeva predmete koje student želi da pohađa tokom razmene. U ovoj fazi prijave, dovoljno je popuniti prvu stranu (do dela: During the Mobility), odnosno, navesti predmete koje nameravate da slušate tokom razmene. Prilikom odabira predmeta potrebno je da se studenti konsultuju sa Erazmus+ koordinatorom na svom fakultetu, a preporuka je i da se konsultuju  i sa predmetnim nastavnicima.

Nakon nominacije i procesa prijave na Tehničkom univerzitetu Viljnus, ugovor o učenju će biti potpisan od strane oba univerziteta i studenta.

Dodatne informacije za strane studente možete videti OVDE.

III Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu  nominovanih kandidata Tehničkom univerzitetu Viljnus.  Svi nominovani kandidati će putem e-pošte dobiti smernice i informacije o daljem postupku prijave od Tehničkog univerziteta Viljnus.

IV Tehnički univerzitet Viljnus odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

V Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

 • Mesečna stipendija u iznosu od 750 evra (za pokrivanje troškova života)
 • Pokriveni putni troškovi (do iznosa od 275 evra)
 • Mogućnost smeštaja u studentskom domu
 • Dodeljen mentor koji pomaže i prati rad studenta tokom mobilnosti

 

PRIJAVA:

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu
Jovana Cvijića bb.
34 000 Kragujevac

Napomena za slanje poštom: Prijava za Erazmus+ mobilnost

 

ROK ZA DOSTAVLjANjE PRIJAVE: 25. april 2016.

 

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati
putem elektronske pošte ili telefona:
Kontakt telefon: 034 300 425
E-pošta: erasmus@kg.ac.rs