POZIV ZA PRIJAVU VANNASTAVNOG KADRA EKONOMSKOG FAKULTETA I FAKULTETA ZA HOTELIJERSTVO I TURIZAM ZA STIPENDIRANU MOBILNOST NA UNIVERZITETU ZA MENADžMENT U VARNI (Bugarska)

ERASMUS+ KLjUČNA AKCIJA 1 – KREDITNA MOBILNOST

Na konkurs se može prijaviti nenastavno osoblje Ekonomskog fakulteta i Fakulteta za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji.

Mobilnost za nenastavno osoblje traje 5 dana (+ 2 dana za put) i podrazumeva učešće u posebnom programu International week for staff members (19-25. juna 2016. godine). Možete se prijaviti za jedan od ponuđenih treninga:

1. Human Resource Management in Academia

2. Internationalisation of Curricula and Quality Assurance in Double Degree Programmes.

 

Potrebna dokumenta za prijavu:

  • Potvrda o zaposlenju
  • Motivaciono pismo
  • Biografija kandidata na engleskom jeziku
  • Dokaz o poznavanju engleskog jezika (minimalni nivo poznavanja jezika B2)

Navedena dokumenta se dostavljaju na engleskom jeziku. Nije potreban zvaničan prevod sudskog tumača.

Više informacija o Univerzitetu za menadžment u Varni možete pogledati OVDE.

 

Važne napomene:

1. Mobilnost se realizuje u letnjem semestru akademske 2015/16. godine, u periodu od 19. juna (datum dolaska) do 25. juna 2016. godine (datum odlaska).

2. Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.

3. Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu  nominovanih kandidata Univerzitetu za menadžment u Varni.

4. Univerzitet za menadžment u Varni održaće Skype intervju sa nominovanim kandidatima i odlučiće o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

5. Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

• Dnevnica u iznosu od 140 evra
• Pokriveni putni troškovi (do iznosa od 275 evra)

 

PRIJAVA:

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu
Jovana Cvijića bb.
34 000 Kragujevac
Napomena za slanje poštom: Prijava za Erazmus+ mobilnost

 

ROK ZA DOSTAVLjANjE PRIJAVA: 21. april 2016. godine

 

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati putem elektronske pošte ili telefona:

Kontakt telefon: 034 300 425
E-pošta: erasmus@kg.ac.rs