POZIV ZA PRIJAVU NASTAVNOG KADRA FAKULTETA ZA MAŠINSTVO I GRAĐEVINARSTVO U KRALjEVU ZA STIPENDIRANU MOBILNOST NA UNIVERZITETU U BOLONjI (Italija)

ERASMUS+ KLjUČNA AKCIJA 1 – KREDITNA MOBILNOST

U skladu sa potpisanim inter-institucionalnim ugovorom i odobrenim sredstvima za razmenu sa Univerzitetom u Bolonji, zaposleni na Fakultetu za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu Univerziteta u Kragujevcu mogu se prijaviti za:

  • nastavničku mobilnost (staff mobility – teaching) u trajanju od 21 dana (U skladu sa pravilima Programa Erazmus+, nastavni kadar je u obavezi da u toku razmene održi najmanje 8 sati predavanja nedeljno.)

Dostupna studijska oblast: Engineering, manufacturing and construction

Potrebna dokumenta za prijavu:

  • Potvrda o zaposlenju na engleskom jeziku
  • Plan aktivnosti tokom mobilnosti (molimo, preuzmite obrazac u prilogu)
  • Biografija na engleskom jeziku (+ lista publikacija)
  • Motivaciono pismo na engleskom jeziku
  • Dokaz o poznavanju engleskog i/ili italijanskog jezika (minimalni nivo poznavanja jezika B2)
  • Pisani dokaz zainteresovanosti stranog partnera za držanje nastave (e-mail korespodencija i/ili pozivno pismo odgovarajućeg departmana/odeljenja)

* U ovoj fazi prijave nije potreban zvaničan prevod dokumenata overen od strane sudskog tumača.

Više o Univerzitetu u Bolonji možete pogledati OVDE.

Akademsku ponudu Univerziteta u Bolonji pogledajte OVDE.

Više informacija o laboratorijskim centrima možete pronaći OVDE.

Važne napomene:

1. Mobilnost može da se realizuje u letnjem semestru akademske 2015/16 ili tokom akademske 2016/17. godine, u dogovoru sa partnerima sa Univerziteta u Bolonji.

2. Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog i/ili italijanskog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.

3. Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu  nominovanih kandidata Univerzitetu u Bolonji.

4. Univerzitet u Bolonji odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

5. Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

  • Dnevnica u iznosu od 140 evra
  • Pokriveni putni troškovi (do iznosa od 275 evra)

PRIJAVA:

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu

Jovana Cvijića bb.

34 000 Kragujevac

Napomena za slanje poštom: Prijava za Erazmus+ mobilnost

ROK ZA DOSTAVLjANjE PRIJAVE: 15. april 2016. godine

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati putem elektronske pošte ili telefona:

Kontakt telefon: 034 300 425

E-pošta: erasmus@kg.ac.rs


Dokumenti:

Aktiviti plan