POZIV ZA PRIJAVU STUDENATA DOKTORSKIH STUDIJA SA FAKULTETA ZA MAŠINSTVO I GRAĐEVINARSTVO U KRALjEVU ZA STIPENDIRANU MOBILNOST NA UNIVERZITETU U BOLONjI (Italija)

ERASMUS+ KLjUČNA AKCIJA 1 – KREDITNA MOBILNOST

Na konkurs se mogu prijaviti studenti doktorskih akademskih studija Fakulteta za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu Univerziteta u Kragujevcu.

Dostupna studijska oblast: Engineering, manufacturing and construction

Potrebna dokumenta za prijavu:

  • Prijavni formular (molimo preuzmite formu u prilogu)
  • Predlog plana istraživanja (molimo preuzmite formu u prilogu)
  • Potvrda sa fakulteta da ste redovan student i prevod na engleski jezik*
  • Lista položenih ispita (i prevod na engleski jezik)*
  • Kopija diplome sa osnovnih i master studija i prevod na engleski jezik*
  • Potvrda/sertifikat o poznavanju engleskog i/ili italijanskog jezika (min. B1 nivo)
  • CV na engleskom jeziku u Europass formatu

* U ovoj fazi prijave nije potreban zvaničan prevod dokumenata overen od strane sudskog tumača.

Više o Univerzitetu u Bolonji možete pogledati OVDE.

Akademsku ponudu Univerziteta u Bolonji pogledajte OVDE.

Više informacija o laboratorijskim centrima možete pronaći OVDE.

Važne napomene:

1. Doktorski programi u Bolonji se zasnivaju na kombinaciji seminara i istraživanja. Studenti doktorskih studija ne dobijaju kredite ni ocene.

2. Mobilnost u trajanju od 6 meseci može da se realizuje u letnjem semestru akademske 2015/16 ili tokom akademske 2016/17. godine, u dogovoru sa partnerima sa Univerziteta u Bolonji.

3. Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog i/ili italijanskog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.

4. Prilikom pripreme predloga plana istraživanja potrebno je da se studenti konsultuju sa Erazmus + koordinatorom na svom fakultetu (prof. dr Zlatan Šoškić), a preporuka je i da se konsultuju  i sa predmetnim nastavnicima.

5. Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu  nominovanih kandidata Univerzitetu u Bolonji.

6. Univerzitet u Bolonji odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

7. Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

  • Mesečna stipendija u iznosu od 850 evra (za pokrivanje troškova života)
  • Pokriveni putni troškovi (do iznosa od 275 evra)

PRIJAVA:

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu

Jovana Cvijića bb.

34 000 Kragujevac

Napomena za slanje poštom: Prijava za Erazmus+ mobilnost

ROK ZA DOSTAVLjANjE PRIJAVE: 15. april 2016. godine

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati putem elektronske pošte ili telefona:

Kontakt telefon: 034 300 425

E-pošta: erasmus@kg.ac.rs