KONKURS ZA STIPENDIRANU MOBILNOST STUDENATA NA POLITEHNIČKOM UNIVERZITETU U TORINU (Italija)

ERASMUS+ KLjUČNA AKCIJA 1 – KREDITNA MOBILNOST

U okviru Erazmus + programa studenti doktorskih studija na Fakultetu inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu mogu se prijaviti za razmenu na
Politehničkom univerzitetu u Torinu

 

U skladu sa potpisanim inter-institucionalnim ugovorom za razmenu sa Politehničkim univerzitetom u Torinu studenti doktorskih akademskih studija mogu se prijaviti za mobilnost u trajanju od jednog semestra, odnosno 6 meseci.

Potrebna dokumenta za prijavu:

  1. Prijavni formular (molimo preuzmite formu)
  2. Lista položenih ispita: osnovne, master i doktorske studije (i prevod na engleski jezik)*
  3. Potvrda/sertifikat o poznavanju engleskog i/ili italijanskog jezika (min. B1 nivo)
  4. Ugovor o učenju za doktorande (molimo preuzmite formu)
  5. CV
  6. Kopija pasoša (samo strana sa fotografijom i ličnim podacima)

* U ovoj fazi prijave nije potreban zvaničan prevod dokumenata od strane sudskog tumača.

Bitne informacije o studijskim programima na Politehničkom univerzitetu u Torinu možete videti OVDE.

 

Napomene:

1. Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog i/ili italijanskog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.

2. Ugovor o učenju je predlog vaših akademskih aktivnosti tokom mobilnosti.  Prilikom odabira predmeta potrebno je da se studenti konsultuju sa Erazmus+ koordinatorom na svom fakultetu, mentorom, kao i potencijalnim supervizorom na Politehničkom univerzitetu u Torinu.

Možete kontaktirati direktno departmane i/ili profesore na predmetima za koje ste zainteresovani.

Prikaz studijskih programa, kao i predmeta koji su dostupni na Politehničkom univerzitetu u Torinu možete videti OVDE.

Dodatne informacije za strane studente možete videti OVDE.

3. Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu  nominovanih kandidata Politehničkom univerzitetu u Torinu.  Svi nominovani kandidati će putem e-pošte dobiti smernice i informacije o daljem postupku prijave od Politehničkog univerziteta u Torinu.

4. Politehnički univerzitet u Torinu odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

5. Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

  • Mesečna stipendija u iznosu od 850 evra (za pokrivanje troškova života)
  • Pokriveni putni troškovi (do iznosa od 275 evra)
  • Realizacija mobilnost može početi već krajem ove akademske godine (u dogovoru sa obe institucije)

 

PRIJAVA:

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu
Jovana Cvijića bb.
34 000 Kragujevac

Napomena za slanje poštom: Prijava za Erazmus+ mobilnost

 

ROK ZA DOSTAVLjANjE PRIJAVE: 21. april 2016. do 12 časova

 

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati
putem elektronske pošte ili telefona:
Kontakt telefon: 034 300 425
E-pošta: erasmus@kg.ac.rs