POZIV ZA PRIJAVU ZA STIPENDIRANU MOBILNOST NA UNIVERZITETU U VROCLAVU (Poljska)
KONKURS ZA ODSEK ZA FILOLOGIJU FILOLOŠKO-UMETNIČKOG FAKULTETA

ERASMUS+ KLjUČNA AKCIJA 1 – KREDITNA MOBILNOST

U skladu sa potpisanim inter-institucionalnim ugovorom za razmenu sa Univerzitetom u Vroclavu studenti Filološko-umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu mogu se prijaviti za stipendiranu mobilnosti i to:

 • studenti osnovnih akademskih studija (razmena u trajanju od 5 meseci)
 • studenti doktorskih akademskih studija (razmena u trajanju od 3 meseca)


Dostupna studijska oblast: Languages

 

Potrebna dokumenta za prijavu za studente osnovnih studija:

 • Prijavni formular (molimo preuzmite formular)
 • Predlog plana studija (molimo preuzmite formular)
 • Potvrda sa fakulteta da ste redovan student (i prevod na engleski jezik*)
 • Lista položenih ispita (i prevod na engleski jezik*)
 • Potvrda/sertifikat o poznavanju engleskog jezika (min. B1 nivo)

 

Potrebna dokumenta za prijavu za studente doktorskih studija:

 • Prijavni formular (molimo preuzmite formular)
 • Predlog plana studija/istraživanja (molimo preuzmite formular)
 • Potvrda sa fakulteta da ste redovan student (i prevod na engleski jezik*)
 • Lista položenih ispita sa osnovnih, master i doktorskih studija (i prevod na engleski jezik*)
 • Kopija diplome sa osnovnih i master studija (i prevod na engleski jezik*)
 • CV na engleskom jeziku u Europass formatu
 • Potvrda/sertifikat o poznavanju engleskog jezika (min. B1 nivo)

 

* U ovoj fazi prijave nije potreban zvaničan prevod dokumenata overen od strane sudskog tumača.

Više informacija o Univerzitetu u Vroclavu možete pogledati OVDE.

Više informacija o Filološkom fakultetu možete pogledati OVDE i OVDE.

Informacije o doktorskim studijama možete pronaći OVDE.

Sva dokumenta možete poslati na erasmus@kg.ac.rs ili ih doneti lično u Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Kragujevcu (Jovana Cvijića bb, zgrada Rektorata -između Pravnog i Ekonomskog fakulteta, 2. sprat), radnim danima od 08:00 - 16:00 časova.

 

Važne napomene:

1. Mobilnost studenata realizovaće se u zimskom semestru akademske 2016/17. godine.

2. Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.

3. Prilikom pripreme predloga plana studija, odnosno istraživanja potrebno je da se studenti konsultuju sa Erazmus + koordinatorom na svom fakultetu (prof. dr Anđelka Pejović), a preporuka je i da se konsultuju i sa predmetnim nastavnicima.

4. Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije i konsultacije koje se tiču odabira predmeta na Filološkom fakultetu Univerziteta u Vroclavu, molimo vas da kontaktirate Erazmus + koordinatora sa relevantnog instituta/katedre. Spisak Erazmus + koordinatora na Univerzitetu u Vroclavu možete pogledati OVDE.

5. Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu  nominovanih kandidata Univerzitetu u Vroclavu.

6. Univerzitet u Vroclavu odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

7. Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

Mesečna stipendija u iznosu od 750 evra (za pokrivanje troškova života)
Pokriveni putni troškovi (do iznosa od 275 evra)

 

PRIJAVA:

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu
Jovana Cvijića bb.
34 000 Kragujevac

Napomena za slanje poštom: Prijava za Erazmus + mobilnost

 

Rok za prijavu: 10. maj 2016. godine, do 12:00 sati

 

Ukoliko vam je potrebna pomoć u pripremi dokumenata, savete možete potražiti na sajtu CzRk-a u našoj sekciji Mobilnost, kao i u Priručniku za mobilnost studenata. Naravno, uvek ste dobrodošli u Centar, ako imate pitanje, nedoumicu ili vam je potreban savet.

 

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati putem elektronske pošte ili telefona:

Kontakt telefon: 034 300 425

E-pošta: erasmus@kg.ac.rs