POZIV ZA PRIJAVU ZA STIPENDIRANU MOBILNOST NA UNIVERZITETU „SV. KLIMENT OHRIDSKI“ U SOFIJI (Bugarska)
KONKURS ZA ODSEK ZA FILOLOGIJU FILOLOŠKO-UMETNIČKOG FAKULTETA

ERASMUS+ KLjUČNA AKCIJA 1 – KREDITNA MOBILNOST

U skladu sa potpisanim inter-institucionalnim ugovorom za razmenu sa Univerzitetom „Sv. Kliment Ohridski“ u Sofiji, studenti Katedre za srpski jezik i književnost Filološko-umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu mogu se prijaviti za stipendiranu mobilnosti i to:

  • studenti osnovnih akademskih studija (razmena u trajanju od 5 meseci)
  • studenti master akademskih studija (razmena u trajanju od 5 meseci)

Dostupna studijska oblast: South Slavic Languages and Literature

 

Potrebna dokumenta za prijavu za studente osnovnih studija:

 

Potrebna dokumenta za prijavu za studente master studija:

  • Prijavni formular (molimo preuzmite formular)
  • Predlog plana studija (molimo preuzmite formular)
  • Potvrda sa fakulteta da ste redovan student (i prevod na engleski jezik*)
  • Lista položenih ispita sa osnovnih i sa master studija (i prevod na engleski jezik*)
  • Kopija diplome sa osnovnih studija (i prevod na engleski jezik*)

 

Napomena:

Ukoliko ste student završne godine osnovnih akademskih studija, a želite da se prijavite za razmenu na nivou master studija, pored gore navedenih dokumenata potrebno je da dostavite i:

  • Potvrda sa fakulteta sa predviđenim datumom diplomiranja (i prevod na engleski jezik*)
  • Izjava da ćete upisati master studije (Izjavu potpisuje kandidat, Erazmus + koordinator sa vašeg Fakulteta, Šef katedre)

* U ovoj fazi prijave nije potreban zvaničan prevod dokumenata overen od strane sudskog tumača.

 

Više informacija o Univerzitetu „Sv. Kliment Ohridski“ u Sofiji možete pogledati OVDE i OVDE.

Više informacija o Fakultetu za slavistiku možete pogledati OVDE i OVDE.

Predmete koji se izvode na Fakultetu za slavistiku možete pogledati OVDE.

Dodatne informacije za Erazmus studente pogledajte OVDE.

 

Sva dokumenta možete poslati na erasmus@kg.ac.rs ili ih doneti lično u Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Kragujevcu (Jovana Cvijića bb, zgrada Rektorata -između Pravnog i Ekonomskog fakulteta, 2. sprat), radnim danima od 08:00 - 16:00 časova.

 

Važne napomene:

1. Mobilnost studenata realizovaće se u zimskom semestru akademske 2016/17. godine.

2. Interinstitucionalnim ugovorom srpski jezik je definisan kao jezik na kome će se slušati nastava.

3. Prilikom pripreme predloga plana studija potrebno je da se studenti konsultuju sa Erazmus + koordinatorom na svom fakultetu (prof. dr Anđelka Pejović), kao i sa predmetnim nastavnicima sa Katedre za srpski jezik i književnost.

4. Takođe, preporuka je i da konsultujete Erazmus + koordinatora sa Fakulteta za slavistiku u vezi odabira predmeta. Erazmus + koordinator je prof. dr Ameliя Ličeva (licheva@yahoo.com).

5. Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu  nominovanih kandidata Univerzitetu „Sv. Kliment Ohridski“ u Sofiji.

6. Univerzitet „Sv. Kliment Ohridski“ u Sofiji odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

7. Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

Mesečna stipendija u iznosu od 750 evra (za pokrivanje troškova života)

Pokriveni putni troškovi (do iznosa od 180 evra)

 

PRIJAVA:

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu

Jovana Cvijića bb.

34 000 Kragujevac

Napomena za slanje poštom: Prijava za Erazmus + mobilnost

 

Rok za prijavu: 13. maj 2016. godine, do 12:00 sati

 

Ukoliko vam je potrebna pomoć u pripremi dokumenata, savete možete potražiti na sajtu CzRk-a u našoj sekciji Mobilnost, kao i u Priručniku za mobilnost studenata. Naravno, uvek ste dobrodošli u Centar, ako imate pitanje, nedoumicu ili vam je potreban savet.

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati putem elektronske pošte ili telefona:

Kontakt telefon: 034 300 425

E-pošta: erasmus@kg.ac.rs


Dokumenti:

Practical Guide