POZIV ZA PRIJAVU STUDENATA ZA STIPENDIRANU MOBILNOST NA ZAPADNOM UNIVERZITETU U TEMIŠVARU (Rumunija)
KONKURS ZA ODSEK ZA FILOLOGIJU FILOLOŠKO-UMETNIČKOG FAKULTETA

ERASMUS+ KLjUČNA AKCIJA 1 – KREDITNA MOBILNOST

U skladu sa potpisanim inter-institucionalnim ugovorom za razmenu sa Zapadnim univerzitetom u Temišvaru, studenti Filološko-umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu mogu se prijaviti za stipendiranu mobilnosti i to:

 • studenti osnovnih akademskih studija (razmena u trajanju od 7 meseci)
 • studenti master akademskih studija (razmena u trajanju od 5 meseci)
 • studenti doktorskih akademskih studija (razmena u trajanju od 6 meseci)

Dostupna studijska oblast: Literature and linguistics

 

Potrebna dokumenta za prijavu za studente osnovnih akademskih studija:

 • Prijavni formular (molimo preuzmite formular)
 • Predlog plana studija (molimo preuzmite formular)
 • Potvrda sa fakulteta da ste redovan student (i prevod na engleski jezik*)
 • Lista položenih ispita (i prevod na engleski jezik*)
 • Potvrda/sertifikat o poznavanju engleskog jezika (min. B1 nivo)

Potrebna dokumenta za prijavu za studente master akademskih studija:

 • Prijavni formular (molimo preuzmite formular)
 • Predlog plana studija (molimo preuzmite formular)
 • Potvrda sa fakulteta da ste redovan student (i prevod na engleski jezik*)
 • Lista položenih ispita sa osnovnih i master studija (i prevod na engleski jezik*)
 • Kopija diplome sa osnovnih studija (i prevod na engleski jezik*)
 • Potvrda/sertifikat o poznavanju engleskog jezika (min. B1 nivo)

Potrebna dokumenta za prijavu za studente doktorskih studija:

 • Prijavni formular (molimo preuzmite formular)
 • Predlog plana studija/istraživanja (molimo preuzmite formular)
 • Potvrda sa fakulteta da ste redovan student (i prevod na engleski jezik*)
 • Lista položenih ispita sa osnovnih, master i doktorskih studija (i prevod na engleski jezik*)
 • Kopija diplome sa osnovnih i master studija (i prevod na engleski jezik*)
 • CV na engleskom jeziku u Europass formatu
 • Potvrda/sertifikat o poznavanju engleskog jezika (min. B1 nivo)

* U ovoj fazi prijave nije potreban zvaničan prevod dokumenata overen od strane sudskog tumača.

 

Više informacija o Zapadnom univerzitetu u Temišvaru možete videti OVDE.

Faculty of Letters, History and Theology

Predmete koji su namenjeni studentima na razmeni možete pogledati OVDE.

Više informacija o realizaciji Erazmus + programa na Zapadnom univerzitetu u Temišvaru pogledajte OVDE.

Spisak Erazmus+ koordinatora na Zapadnom univerzitetu u Temišvaru možete pogledati OVDE.

 

Važne napomene:

1. Mobilnost studenata realizovaće se u zimskom semestru akademske 2016/17. godine.

2. Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.

3. Prilikom pripreme predloga plana studija, odnosno istraživanja potrebno je da se studenti konsultuju sa Erazmus + koordinatorom na svom fakultetu (prof. dr Anđelka Pejović), a preporuka je i da se konsultuju i sa predmetnim nastavnicima.

4. Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije i konsultacije koje se tiču odabira predmeta na Zapadnom univerzitetu u Temišvaru, molimo vas da kontaktirate Erazmus + koordinatora sa relevantnog fakulteta/katedre.

5. Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu  nominovanih kandidata Zapadnom univerzitetu u Temišaru.

6. Zapadni univerzitet u Temišvaru odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

7. Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

Mesečna stipendija u iznosu od 750 evra (za pokrivanje troškova života)

Pokriveni putni troškovi (do iznosa od 180 evra)

 

PRIJAVA:

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu

Jovana Cvijića bb.

34 000 Kragujevac

Napomena za slanje poštom: Prijava za Erazmus+ mobilnost

 

Rok za prijavu: 30. maj 2016. godine, do 12:00 sati

 

Ukoliko vam je potrebna pomoć u pripremi dokumenata, savete možete potražiti na sajtu CzRk-a u našoj sekciji Mobilnost, kao i u Priručniku za mobilnost studenata. Naravno, uvek ste dobrodošli u Centar, ako imate pitanje, nedoumicu ili vam je potreban savet.

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati putem elektronske pošte ili telefona:

Kontakt telefon: 034 300 425

E-pošta: erasmus@kg.ac.rs