POZIV ZA PRIJAVU STUDENATA MASTER I DOKTORSKIH AKADEMSKIH STUDIJA ZA STIPENDIRANU MOBILNOST NA HUMBOLT UNIVERZITETU U BERLINU (Nemačka)
KONKURS ZA ODSEK ZA FILOLOGIJU FILOLOŠKO-UMETNIČKOG FAKULTETA

ERASMUS+ KLjUČNA AKCIJA 1 – KREDITNA MOBILNOST

Na konkurs se mogu prijaviti studenti master i doktorskih akademskih studija Filološko-umetničkog fakulteta:

 • studenti master akademskih studija (razmena u trajanju od 3 meseca)
 • studenti doktorskih akademskih studija (razmena u trajanju od 3 meseca)

Dostupne studijske oblasti: Humanities, Languages and Philological Sciences

 

Rok za prijavu: 27. maj 2016. godine, do 12:00 sati

 

Potrebna dokumenta za prijavu:

 • Prijavni formular
 • Learning Agreement i Predlog plana studija/istraživanja
 • Potvrda sa fakulteta da ste redovan student i prevod na engleski jezik*
 • Lista položenih ispita (studenti sa master/doktorskih studija prilažu listu položenih ispita sa osnovnih/master studija, ukoliko u trenutku prijave nemaju položene ispite sa master/doktorskih studija)  i prevod na engleski jezik*
 • Kopija diplome sa osnovnih/master studija i prevod na engleski jezik*
 • Potvrda/sertifikat o poznavanju engleskog/nemačkog jezika (nivo B1) **
 • Kopija/sken pasoša
 • CV na engleskom jeziku u Europass formatu
 • Motivaciono pismo

* U ovom trenutku prijave nije potreban prevod dokumenata overen od strane sudskog tumača.

Sva neophodna dokumenta možete preuzeti u prilogu ovog konkursa.

 

Više informacija o Humbolt Univerzitetu u Berlinu možete pogledati OVDE.

Informacije namenjene stranim studentima možete pogledati OVDE.

Više informacija o Fakultetu za umetnosti i humanističke nauke pogledajte OVDE.

Listu Erazmus + koordinatora na Humbolt Univerzitetu u Berlinu možete preuzeti OVDE.

 

Važne napomene:

1. Mobilnost studenata realizovaće se u zimskom semestru akademske 2016/17. godine.

2. Prilikom pripreme predloga plana studija, odnosno istraživanja potrebno je da se studenti konsultuju sa Erazmus + koordinatorom na svom fakultetu (prof. dr Anđelka Pejović), a preporuka je i da se konsultuju i sa predmetnim nastavnicima.

3. Takođe je potrebno da konsultujete Erazmus + koordinatore sa Humbolt Univerziteta u Berlinu u vezi odabira predmeta na Fakultetu za umetnosti i humanističke nauke.

4. Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu  nominovanih kandidata Humbolt Univerzitetu u Berlinu.

5. Humbolt Univerzitet u Berlinu odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

6. Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

 • Mesečna stipendija u iznosu od 800 evra (za pokrivanje troškova života)
 • Pokriveni putni troškovi (do iznosa od 275 evra)

 

PRIJAVA:

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu

Jovana Cvijića bb.

34 000 Kragujevac

Napomena za slanje poštom: Prijava za Erazmus+ mobilnost

 

Ukoliko vam je potrebna pomoć u pripremi dokumenata, savete možete potražiti na sajtu CzRk-a u našoj sekciji Mobilnost, kao i u Priručniku za mobilnost studenata. Naravno, uvek ste dobrodošli u Centar, ako imate pitanje, nedoumicu ili vam je potreban savet.

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati putem elektronske pošte ili telefona:

Kontakt telefon: 034 300 425

E-pošta: erasmus@kg.ac.rs