KONKURS ZA STIPENDIJU ZA JEDNOSEMESTRALNI STUDIJSKI BORAVAK NA UNIVERZITETU U PERUĐI (ITALIJA)

ERASMUS+ KLjUČNA AKCIJA 1 – KREDITNA MOBILNOST

U skladu sa potpisanim inter-institucionalnim ugovorom za razmenu sa Univerzitetom u Peruđi studenti master akademskih studija Fakulteta za hotelijerstvo i turizam Univerziteta u Kragujevcu mogu se prijaviti za stipendiranu mobilnost, odnosno razmenu u trajanju od 5 meseci u akademskoj godini 2016/17.

Dostupne studijske oblasti:  Business administration, Tourism, catering and hotel management

ROK ZA PRIJAVU: 15. maj 2016.

 

Potrebna dokumenta za prijavu:

  1. Prijavni formular (molimo preuzmite formu)
  2. Kopija diplome/uverenja o završenim osnovnim akademskim studijama
  3. Lista položenih ispita
  4. Potvrda/sertifikat o poznavanju engleskog i/ili italijanskog jezika (min. B1 nivo) - (molimo preuzmite formu)
  5. Predlog plana studija (molimo preuzmite formu)

Bitne informacije o studijskim programima na Univerzitetu u Peruđi možete pogledati OVDEOVDE.

Praktične informacije za internacionalne studente na Univerzitetu u Peruđi možete pronaći OVDE.

 

PRIJAVA:

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu
Jovana Cvijića bb.
34 000 Kragujevac
Napomena za slanje poštom: Prijava za Erazmus+ mobilnost

 

Važne napomene:

1. Mobilnost studenata realizovaće se u zimskom semestru akademske 2016/17. godine.

2. Prilikom pripreme predloga plana studija, potrebno je da se studenti konsultuju sa Erazmus + koordinatorom na svom fakultetu, a preporuka je obaviti konsultacije i sa predmetnim nastavnicima. Studenti mogu odabrati predmete i sa osnovnih i sa master studija koji su ponuđeni od strane Univerziteta u Peruđi.

3. Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

  • Mesečna stipendija u iznosu od 850 evra (za pokrivanje troškova života)
  • Pokriveni putni troškovi (do iznosa od 275 evra)

 

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati putem
elektronske pošte ili telefona:
Kontakt telefon: 034 300 425
E-pošta: erasmus@kg.ac.rs