Poziv za prijavu nastavnog kadra Ekonomskog fakulteta za stipendiranu mobilnost na Ekonomskom univerzitetu u Krakovu (Poljska)

ERASMUS+ KLjUČNA AKCIJA 1 – KREDITNA MOBILNOST

U skladu sa potpisanim inter-institucionalnim ugovorom i odobrenim sredstvima za razmenu sa Ekonomskim univerzitetom u Krakovu, zaposleni na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu mogu se prijaviti za:

  • nastavničku mobilnost (staff mobility – teaching) u trajanju od 10 dana (+ 2 dana za put)

U skladu sa pravilima Programa Erazmus +, nastavni kadar je u obavezi da u toku razmene održi najmanje 8 sati predavanja nedeljno.

Dostupne studijske oblasti: Business and administration; Finance and banking

 

Potrebna dokumenta za prijavu:

  • Potvrda o zaposlenju na engleskom jeziku
  • Ugovor o mobilnosti (molimo, preuzmite obrazac)
  • Biografija na engleskom jeziku (+ lista publikacija)
  • Dokaz o poznavanju engleskog jezika (minimalni nivo poznavanja jezika B2)
  • Kopija pasoša

* U ovoj fazi prijave nije potreban zvaničan prevod dokumenata overen od strane sudskog tumača.

 

Više o Ekonomskom univerzitetu u Krakovu možete pogledati OVDE.

Akademsku ponudu Ekonomskog univerziteta u Krakovu pogledajte OVDE.

 

Važne napomene:

1. Mobilnost se realizuje u toku akademske 2016/17. godine, u dogovoru sa partnerima sa Ekonomskog univerziteta u Krakovu.

2. Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.

3. Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu  nominovanih kandidata Ekonomskom univerzitetu u Krakovu.

4. Ekonomski univerzitet u Krakovu odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

5. Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

Dnevnica u iznosu od 140 evra

Pokriveni putni troškovi (do iznosa od 275 evra)

 

PRIJAVA:

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu

Jovana Cvijića bb.

34 000 Kragujevac

Napomena za slanje poštom: Prijava za Erazmus+ mobilnost

 

ROK ZA DOSTAVLjANjE PRIJAVA: 30. maj 2016. godine, do 12:00 sati.

 

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati putem
elektronske pošte ili telefona:
Kontakt telefon: 034 300 425
E-pošta: erasmus@kg.ac.rs