Poziv za prijavu studenata Filološko-umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu za stipendiranu mobilnost na Univerzitetu u Triru (Universität Trier, Nemačka)

ERASMUS+ KLjUČNA AKCIJA 1 – KREDITNA MOBILNOST

U okviru Erazmus + programa studenti osnovnih akademskih studija Filološko-umetničkog fakulteta (Studijski program Nemačkog jezika i književnosti) Univerziteta u Kragujevcu mogu se prijaviti za studentsku razmenu na Univerzitetu u Triru.

Dragi studenti, ukoliko razmišljate o mobilnosti i želeli biste da jedan deo svojih studija provedete u inostranstvu, sada je prava prilika za to. Univerzitet u Triru vas poziva da se prijavite za studijsku razmenu.

Napomene:

  1. Za razmenu se mogu prijaviti studenti osnovnih akademskih studija gore navedenog studijskog programa (2. i 3. godina studija);
  2. Trajanje mobilnosti: 5 meseci, odnosno zimski semestar akademske 2016/17. godine

 

Rok za prijavu:  25.06.2016.

 

Potrebna dokumenta za prijavu:

  • Prijavni formular (molimo preuzmite formu)
  • Lista položenih ispita (original i prevod na engleski jezik)*
  • Potvrda/sertifikat o poznavanju engleskog i/ili nemačkog jezika (min. B1)
  • Predlog plana studija tokom mobilnosti, odnosno predlog ugovora o učenju (molimo preuzmite formu)**

                                                            

* U ovoj fazi prijave nije potreban zvaničan prevod liste položenih ispita.

**  Predlog ugovora o učenju popuniti do dela During the Mobility.

Napomene:

1. Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju nemačkog i/ili engleskog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik, ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu. Dostavlja se  potvrda o poznavanju onog stranog jezika na kom će se slušati nastava tokom razmene.

2. Plan studija podrazumeva predmete koje student želi da pohađa tokom razmene i biće osnova za izradu Ugovora o učenju koji se priprema nakon završene selekcije kandidata. Prilikom odabira predmeta potrebno je da se studenti konsultuju sa Erazmus+ koordinatorom na svom fakultetu, kao i sa predmetnim nastavnicima.

Prikaz studijskih programa, kao i predmeta koji su dostupni na Univerzitetu u Triru možete videti OVDE i OVDE.

3. Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu  kandidata Univerzitetu u Triru. Univerzitet u Triru odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

 

Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

  • Mesečna stipendija u iznosu od 800 evra (za pokrivanje troškova života)
  • Paušalni iznos za pokrivanje putnih troškova (maksimalno 275 evra)
  • Dodatne informacije o Univerzitetu u Triru možete preuzeti ovde

 

PRIJAVA:

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.

 

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu
Jovana Cvijića bb.
34 000 Kragujevac

Napomena za slanje poštom: Prijava za Erazmus+ mobilnost

 

ROK ZA PRIJAVU: 25.06. 2016. godine

 

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati
putem elektronske pošte ili telefona:
Kontakt telefon: 034 300 425
E-pošta: erasmus@kg.ac.rs