Poziv za prijavu studenata za stipendiranu mobilnost na Humbolt univerzitetu u Berlinu (Nemačka)
Konkurs za Odsek za filologiju Filološko-umetničkog fakulteta

ERASMUS+ KLjUČNA AKCIJA 1 – KREDITNA MOBILNOST

Na konkurs se mogu prijaviti studenti osnovnih, master i doktorskih akademskih studija na Odseku za filologiju, izuzev studenata sa Katedre za germanistiku Filološko-umetničkog fakulteta:

 • razmena u trajanju od minimum 3 meseca

NAPOMENA: Prednost će imati studenti master i doktorskih akademskih studija.

Dostupne studijske oblasti: Humanities, Languages and Philological Sciences

 

ROK ZA PRIJAVU: 23. oktobar 2017. godine

 

Potrebna dokumenta za prijavu:

 • Prijavni formular (preuzmite formular)
 • Ugovor o učenju (preuzmite formular)
 • Potvrda sa fakulteta da ste redovan student i prevod na engleski jezik*
 • Lista položenih ispita (studenti sa master/doktorskih studija prilažu i listu položenih ispita sa svih prethodnih nivoa studija)  i prevod na engleski jezik*
 • Kopija diplome sa osnovnih/master studija i prevod na engleski jezik*
 • Potvrda/sertifikat o poznavanju engleskog/nemačkog jezika (nivo B1) (preuzmite formular)
 • Kopija/sken pasoša
 • CV na engleskom jeziku u Europass formatu
 • Motivaciono pismo

* U ovom trenutku prijave nije potreban prevod dokumenata overen od strane sudskog tumača.

 

Više informacija o Humbolt univerzitetu u Berlinu možete pogledati OVDE.

Informacije namenjene stranim studentima možete pogledati OVDE.

Više informacija o Fakultetu za umetnosti i humanističke nauke pogledajte OVDE.

Listu Erazmus + koordinatora na Humbolt univerzitetu u Berlinu možete preuzeti OVDE.

 

Važne napomene:

1. Mobilnost će se realizovati u letnjem semestru akademske 2017/18. godine.

2. Prilikom pripreme Ugovora o učenju, odnosno istraživanja, potrebno je da se studenti konsultuju sa Erazmus+ koordinatorom, odnosno šefom Katedre i predmetnim nastavnicima.

3. Takođe je potrebno da konsultujete Erazmus + koordinatore sa Humbolt univerziteta u Berlinu u vezi odabira predmeta na Fakultetu za umetnosti i humanističke nauke.

4. Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu  nominovanih kandidata Humbolt univerzitetu u Berlinu.

5. Humbolt univerzitet u Berlinu odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

6. Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

 • Mesečna stipendija u iznosu od 800 evra (za pokrivanje troškova života)
 • Pokriveni putni troškovi (u iznosu od 275 evra)

 

PRIJAVA:

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu
Jovana Cvijića bb.
34 000 Kragujevac

Napomena za slanje poštom: Prijava za Erazmus+ mobilnost

 

Ukoliko vam je potrebna pomoć u pripremi dokumenata, savete možete potražiti na sajtu CzRk-a u našoj sekciji Mobilnost, kao i u Priručniku za mobilnost studenata. Naravno, uvek ste dobrodošli u Centar, ako imate pitanje, nedoumicu ili vam je potreban savet.

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati putem elektronske pošte ili telefona:

Kontakt telefon: 034 300 425
E-pošta: erasmus@kg.ac.rs