Poziv za prijavu zaposlenih za stipendiranu mobilnost na Univerzitetu „Pol Valeri“ Monpelje III (Francuska)

Konkurs za Katedru za romanistiku Filološko-umetničkog fakulteta

ERASMUS + KLjUČNA AKCIJA 1 – KREDITNA MOBILNOST

U skladu sa potpisanim inter-institucionalnim ugovorom za razmenu sa Univerzitetom „Pol Valeri“ Monpelje III, zaposleni na Katedri za romanistiku Filološko-umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu mogu se prijaviti za stipendiranu mobilnosti i to:

  • staff mobility for training, razmena u trajanju od 5 dana (5 dana mobilnosti + 2 dana puta)

Potrebna dokumenta za prijavu:

  • Potvrda o zaposlenju (na engleskom jeziku)
  • Biografija u Europass formatu (na engleskom jeziku)
  • Motivaciono pismo (na engleskom jeziku)
  • Kopija pasoša
  • Predlog Ugovora o mobilnosti (molimo preuzmite formu)
  • Pozivno pismo


Rok za prijavu: 18. decembar 2017. godine.


Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu

Jovana Cvijića bb.

34 000 Kragujevac

Napomena za slanje poštom: Prijava za Erazmus + mobilnost, Monpelje


Više informacija o Univerzitetu „Pol Valeri“ Monpelje III možete pogledati OVDE.

Listu Erazmus + koordinatora na Univerzitetu „Pol Valeri“ Monpelje III možete preuzeti OVDE.

Važne napomene:

1. Staff mobility for training realizovaće se u akademskoj 2017/18. godine, a u skladu sa dogovorom sa partnerskom institucijom.

2. Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu  nominovanih kandidata Univerzitetu „Pol Valeri“ Monpelje III.

3. Univerzitet „Pol Valeri“ Monpelje III odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

4. Informacije o stipendiji:

  • Dnevnica u iznosu od 140 evra (za pokrivanje troškova života)
  • Pokriveni putni troškovi (u iznosu od 275 evra)

Ukoliko vam je potrebna pomoć u pripremi dokumenata, savete možete potražiti na sajtu CzRk-a u našoj sekciji Mobilnost, kao i u Priručniku za mobilnost studenata. Naravno, uvek ste dobrodošli u Centar, ako imate pitanje, nedoumicu ili vam je potreban savet.

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati putem elektronske pošte ili telefona:

Kontakt telefon: 034 300 425

E-pošta: erasmus@kg.ac.rs