Poziv za prijavu studenata Ekonomskog fakulteta za stipendiranu mobilnost na Ekonomskom univerzitetu u Krakovu (Poljska)

ERASMUS+ KLjUČNA AKCIJA 1 – KREDITNA MOBILNOST

U skladu sa potpisanim inter-institucionalnim ugovorom za razmenu sa Ekonomskim univerzitetom u Krakovu, studenti Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu mogu se prijaviti za stipendiranu mobilnosti i to:

 • studenti osnovnih akademskih studija (razmena u trajanju od 5 meseci)
 • studenti master akademskih studija (razmena u trajanju od 5 meseci)

Dostupna studijska oblast: Business and administration; Finance and banking

 

Rok za prijavu: 14. novembar 2016. godine

 

Potrebna dokumenta za prijavu:

 • Prijavni formular (preuzmite formular)
 • Ugovor o učenju (preuzmite formular)
 • Potvrda sa fakulteta da ste redovan student (i prevod na engleski jezik*)
 • Lista položenih ispita sa osnovnih /i master studija (i prevod na engleski jezik*)
 • Potvrda/sertifikat o poznavanju engleskog jezika (min. B2 nivo)
 • Biografija u Europass formatu
 • Motivaciono pismo
 • Kopija pasoša

* U ovoj fazi prijave nije potreban zvaničan prevod dokumenata overen od strane sudskog tumača.

 

Više o Ekonomskom univerzitetu u Krakovu možete pogledati OVDE.

Akademsku ponudu Ekonomskog univerziteta u Krakovu pogledajte OVDE.

 

Važne napomene:

1. Minimalna prosečna ocena kandidata mora da bude 8.00.

2. Mobilnost studenata realizovaće se u letnjem semestru akademske 2016/17. godine.

3. Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu. Prednost će imati studenti koji dostave zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog jezika. Pogledajte dokument u prilogu konkursa.

4. Prilikom pripreme Ugovora o učenju potrebno je da se konsultujete sa Erazmus + koordinatorom na svom fakultetu (prof. dr Nenad Stanišić), kao i sa predmetnim nastavnicima.

5. Takođe, predlaže se zainteresovanim kandidatima da konsultuju Erazmus + koordinatore sa Ekonomskog univerziteta u Krakovu u vezi odabira predmeta, dodatnih informacija i konsultacija koje se tiču odabira predmeta.

6. Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu  nominovanih kandidata Ekonomskom univerzitetu u Krakovu.

7. Ekonomski univerzitet u Krakovu odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

8. Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

 • Mesečna stipendija u iznosu od 750 evra (za pokrivanje troškova života)
 • Pokriveni putni troškovi (u iznosu od 275 evra)

 

PRIJAVA:

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu

Jovana Cvijića bb.

34 000 Kragujevac

Napomena za slanje poštom: Prijava za Erazmus+ mobilnost

 

Ukoliko vam je potrebna pomoć u pripremi dokumenata, savete možete potražiti na sajtu CzRk-a u našoj sekciji Mobilnost, kao i u Priručniku za mobilnost studenata. Naravno, uvek ste dobrodošli u Centar, ako imate pitanje, nedoumicu ili vam je potreban savet.

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati putem elektronske pošte ili telefona:

Kontakt telefon: 034 300 425

E-pošta: erasmus@kg.ac.rs