Poziv za prijavu studenata Univerziteta u Kragujevcu za stipendiranu mobilnost na Univerzitetu u Almeriji (University of Almería, Španija)

ERAZMUS+ KLjUČNA AKCIJA 1 – KREDITNA MOBILNOST

U skladu sa potpisanim inter-institucionalnim ugovorom za razmenu sa Univerzitetom u Almeriji, studenti Univerziteta u Kragujevcu mogu se prijaviti za stipendiranu mobilnosti i to:

  • studenti osnovnih akademskih studija (razmena u trajanju od 5 meseci)

Dostupne studijske oblasti:

- Agriculture
- Economics
- Accounting and taxation
- Finance, banking and insurance
- Management and Administration
- Marketing and advertising
- Languages (English and Spanish)

Rok za prijavu: 24. oktobar 2016.

Potrebna dokumenta za prijavu:

Studijsku ponudu na engleskom jeziku možete pogledati OVDE

                                                            

Napomene:

* U ovoj fazi prijave nije potreban zvaničan prevod dokumenata overen od strane sudskog tumača.

1. Mobilnost studenata realizovaće se u letnjem semestru akademske 2016/17. godine ili u zimskom semestru akademske 2017/18. godine.

2. Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog/španskog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika.

3. Prilikom pripreme Ugovora o učenju potrebno je da se konsultujete sa Erazmus + koordinatorom na svom fakultetu, kao i sa predmetnim nastavnicima.

4. Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu  nominovanih kandidata Univerzitetu u Almeriji.

5. Univerzitet u Almeriji odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

  • Mesečna stipendija u iznosu od 800 evra (za pokrivanje troškova života)
  • Pokriveni putni troškovi (u iznosu od 360 evra)
  • Studenti će imati dodeljenog mentora za sva akademska pitanja
  • Obezbeđena jezička podrška na početku mobilnosti

PRIJAVA:

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu

Jovana Cvijića bb.

34 000 Kragujevac

Napomena za slanje poštom: Prijava za Erazmus+ mobilnost

 

Ukoliko vam je potrebna pomoć u pripremi dokumenata, savete možete potražiti na sajtu CzRk-a u našoj sekciji Mobilnost, kao i u Priručniku za mobilnost studenata. Naravno, uvek ste dobrodošli u Centar, ako imate pitanje, nedoumicu ili vam je potreban savet.

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati putem elektronske pošte ili telefona:

Kontakt telefon: 034 300 425

E-pošta: erasmus@kg.ac.rs