ЕРАЗМУС + пројекат Универзитета у Крагујевцу “Introduction of Part-Time and Short Cycle Studies in Serbia”

Универзитет у Крагујевцу је учесник међународног пројекта “Introduction of Part-Time and Short Cycle Studies in Serbia” (PT&SCHE) чија је реализација отпочела 15. октобра 2015. год. а трајаће до октобра 2018. год.

Пројекат се кофинансира у оквиру ЕРАЗМУС + програма Европске уније, а реализује у конзорцијуму од петнаест партнера из Србије, Естоније, Велике Британије, Холандије, Мађарске и Словеније. Конзорцијум чине четири европска универзитета (Универзитет у Талину, Универзитет у Абердину, Отворени универзитет у Холандији, Универзитет у Сегедину), једна европска виша струковна школа (Академија д.о.о.), четири универзитета у Србији (Универзитет у Крагујевцу, Универзитет у Београду, Универзитет у Новом Саду, Универзитет Метрополитан), једна висока школа струковних студија у Србији (Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија), Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Национални савет за високо образовање, Конференција универзитета Србије, Привредна комора Београда и једно предузеће (ИРВАС д.о.о.).

Основни циљeви пројекта су:

- дефинисање правног оквира који подржава развој и примену продуженог (Part-Time) студирања и студирања кроз кратке циклусе (Short Cycles).

- усвајање и имплементација најпогодније онлајн и традиционалне (лицем-у-лице) методологије учења.

- Развој пет пилот програма за продужено студирање и/или студирање кроз кратке циклусе.

 

Координатор пројекта: Универзитет у Талину, Естонија

Реф. бр. пројекта:  561868-EPP-1-2015-1-EE-EPPKA2-CBHE-SP

Руководилац пројекта на Универзитету у Крагујевцу: проф. др Јерослав Живанић, редовни професор Факултета техничких наука у Чачку и проректор за координацију послова факултета чије је седиште ван седишта Универзитета у Крагујевцу

Више о пројекту на: http://pt-sche.metropolitan.ac.rs/