KONKURS ZA STIPENDIRANU MOBILNOST STUDENATA NA POLITEHNIČKOM UNIVERZITETU U TORINU (Italija)

U okviru Erazmus + programa studenti doktorskih studija na Fakultetu inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu mogu se prijaviti za razmenu na Politehničkom univerzitetu u Torinu

U skladu sa potpisanim inter-institucionalnim ugovorom za razmenu sa Politehničkim univerzitetom u Torinu  (za period 2015-2017.) preostala je 1 stipendija za studente doktorskih  akademskih studija za mobilnost u trajanju 5 meseci.

Tačan period realizacije mobilnosti odabranog kandidata biće naknadno dogovoren, ali mobilnost može početi najkasnije 01. marta 2017. i mora se završiti najkasnije do 31. jula 2017.

Potrebna dokumenta za prijavu:

 1. Prijavni formular (molimo preuzmite formu)
 2. Ugovor o učenju za doktorande (molimo preuzmite formu)
 3. CV (preporučljivo je koristiti Europass CV format) i lista publikacija
 4. Lista položenih ispita: osnovne, master i doktorske studije (i prevod na engleski jezik)*
 5. Potvrda/sertifikat o poznavanju engleskog i/ili italijanskog jezika (min. B1 nivo)
 6. Kopija pasoša (samo strana sa fotografijom i ličnim podacima)

* U ovoj fazi prijave nije potreban zvaničan prevod dokumenata od strane sudskog tumača.

Bitne informacije o studijskim programima na Politehničkom univerzitetu u Torinu koje su neophodne za popunjavanje ugovora o učenju možete videti OVDE.

Napomene:

1. Ugovor o učenju je predlog vaših akademskih aktivnosti tokom mobilnosti.  Prilikom odabira predmeta potrebno je da se studenti konsultuju sa Erazmus+ koordinatorom na svom fakultetu, mentorom, kao i potencijalnim supervizorom na Politehničkom univerzitetu u Torinu, kako bi se dogovorile aktivnosti.

Potrebno je kontaktirati direktno departmane i/ili profesore na predmetima za koje ste zainteresovani.

2. Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog i/ili italijanskog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.

3. Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu  nominovanih kandidata Politehničkom univerzitetu u Torinu.  Svi nominovani kandidati će putem e-pošte dobiti smernice i informacije o daljem postupku prijave od Politehničkog univerziteta u Torinu.

4. Politehnički univerzitet u Torinu odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

5. Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

 • Mesečna stipendija u iznosu od 850 evra (za pokrivanje troškova života)
 • Pokriveni putni troškovi (do iznosa od 275 evra)
 • Mobilnost će biti realizovana tokom ove akademske godine, 2016/17. (u dogovoru sa oba univerziteta), ali mora početi najkasnije 01. marta 2017. godine
 • Instrukcije Politehničkog univerziteta u Torinu za zainteresovane kandidate možete preuzeti OVDE.
 • Dodatne informacije za strane studente možete videti OVDE.

PRIJAVA:

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu

Jovana Cvijića bb.

34 000 Kragujevac

Napomena za slanje poštom: Prijava za Erazmus+ mobilnost

ROK ZA DOSTAVLjANjE PRIJAVE: 24. oktobar 2016.

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati

putem elektronske pošte ili telefona:

Kontakt telefon: 034 300 425

E-pošta: erasmus@kg.ac.rs