Poziv za prijavu zaposlenih na fakultetima u sastavu Univerziteta u Kragujevcu za stipendiranu mobilnost na Univerzitetu u Jašiju, Rumunija (Alexandru Ioan Cuza University Of Iasi)

ERASMUS+ KLjUČNA AKCIJA 1 – KREDITNA MOBILNOST

Na konkurs se može prijaviti:

 • nastavno osoblje (razmena u trajanju od 5 dana, ne računajući put)

          * Nastavni kadar je u obavezi da u toku razmene održi najmanje 8 sati predavanja

 • vannastavno osoblje (razmena u trajanju od 5 dana, ne računajući put)

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu u Jašiju dostupne su sledeće oblasti:

 • Education
 • Languages
 • Business and Administration
 • Law
 • Biological and related sciences
 • Environment
 • Physical sciences
 • Mathematics and statistics
 • Information and Communication Technologies
 • Travel, tourism and leisure

 

Rok za prijavu: 15. oktobar 2017. godine

Napomena: Zainteresovani kandidati moraju pratiti prijavnu proceduru Univerziteta Alexandru Ioan Cuza University of Iasi.

 • Proces prijave pogledajte OVDE.
 • Lista dokumenata za prijavu (i za studente i za zaposlene) dostupna je OVDE.
 • Kategorije mobilnosti i trajanje mobilnosti možete videti OVDE
 • Procedura selekcije kandidata dostupna je OVDE.
 • Studijsku ponudu Univerziteta u Jašiju na engleskom/francuskom jeziku možete pogledati OVDE
 • Praktične informacije relevantne za realizaciju mobilnosti zaposlenih možete pogledati OVDE

I Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava i dostavlja listu nominovanih kandidata Univerzitetu u Jašiju.

II Univerzitet u Jašiju odlučuje o finalnoj selekciji kandidata shodno broju raspoloživih stipendija namenjenih partnerskim institucijama u Srbiji.

III Realizacija mobilnosti odabranih kandidata se očekuje u akademskoj 2017/18. godini.

UPUTSTVO ZA PRIJAVU KANDIDATA