Poziv za prijavu studenata Univerziteta u Kragujevcu za stipendiranu mobilnost na Banatskom univerzitetu za agronomiju i veterinu „Rumunski kralj Mihajlo I“ u Temišvaru, Rumunija

ERASMUS+ KLjUČNA AKCIJA 1 – KREDITNA MOBILNOST

U skladu sa potpisanim inter-institucionalnim ugovorom za razmenu sa Banatskim univerzitetom za agronomiju i veterinu „Rumunski kralj Mihajlo I“ u Temišvaru (Banat’s University of Agricultural Science and Veterinary Medicine “King Michael I of Romania” of Timisoara, Romania), studenti Univerziteta u Kragujevcu mogu se prijaviti za stipendiranu mobilnosti i to:

  • studenti svih nivoa studija (razmena u trajanju od 5 meseci)

Dostupne studijske oblasti:

- Business, administration and law

- Engineering and engineering trades

- Crop and livestock production

- Horticulture

- Hotel, restaurants and catering

- Travel, tourism and leisure

 

Rok za prijavu: 16. oktobar 2017. godine

 

Potrebna dokumenta za prijavu:

Prijavni formular (molimo preuzmite formu)

Lista položenih ispita (i prevod na engleski jezik*)

Potvrda/sertifikat o poznavanju engleskog jezika (min. B2) (Molimo preuzmite formu)

Ugovor o učenju (molimo preuzmite formu)

 

Informacije za Erazmus + studente možete videti OVDE.

Više informacija o Univerzitetu možete pogledati OVDE.

                                                           

Napomene:

* U ovoj fazi prijave nije potreban zvaničan prevod dokumenata overen od strane sudskog tumača.

1. Mobilnost studenata realizovaće se u letnjem semestru 2017/18. godine

2. Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika.

3. Prilikom pripreme Ugovora o učenju potrebno je da se konsultujete sa Erazmus + koordinatorom na svom fakultetu, kao i sa predmetnim nastavnicima.

4. Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu  nominovanih kandidata Univerzitetu u Temišvaru.

5. Banatski univerzitet za agronomiju i veterinu „Rumunski kralj Mihajlo I“ u Temišvaru odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

 

Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

Mesečna stipendija u iznosu od 750 evra (za pokrivanje troškova života)

Pokriveni putni troškovi (u iznosu od 180 evra)

 

PRIJAVA:

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu

Jovana Cvijića bb.

34 000 Kragujevac

Napomena za slanje poštom: Prijava za Erazmus+ mobilnost

 

Ukoliko vam je potrebna pomoć u pripremi dokumenata, savete možete potražiti na sajtu CzRk-a u našoj sekciji Mobilnost, kao i u Priručniku za mobilnost studenata. Naravno, uvek ste dobrodošli u Centar, ako imate pitanje, nedoumicu ili vam je potreban savet.

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati putem elektronske pošte ili telefona:

Kontakt telefon: 034 300 425

E-pošta: erasmus@kg.ac.rs