Poziv za prijavu nastavnog kadra za stipendiranu mobilnost na Sapijenca Univerzitetu u Rimu (Italija)

ERASMUS+ KLjUČNA AKCIJA 1 – KREDITNA MOBILNOST

U skladu sa potpisanim inter-institucionalnim ugovorom i odobrenim sredstvima za razmenu sa Univerzitetom Sapijenca u Rimu zaposleni na svim članicama Univerziteta u Kragujevcu mogu se prijaviti za:

 • nastavničku mobilnost (staff mobility for teaching) u trajanju od nedelju dana (5 dana držanja nastave + 2 dana za put). U skladu sa pravilima Programa Erazmus+, nastavni kadar je u obavezi da u toku razmene održi najmanje 8 sati predavanja nedeljno.

 

Za pregled akademske ponude Sapijenca Univerziteta pogledajte listu fakulteta ovde, a možete pogledati i katalog predmeta.

Potrebna dokumenta za prijavu:

 • Potvrda o zaposlenju (na engleskom jeziku)
 • Plan aktivnosti tokom mobilnosti (molimo, preuzmite obrazac)
 • Biografija na engleskom jeziku
 • Lista publikacija
 • Motivaciono pismo na engleskom jeziku
 • Dokaz o poznavanju engleskog i/ili italijanskog jezika (minimalni nivo poznavanja jezika B2)
 • Kopija prve stranice pasoša

 

U slučaju da kandidat ne poseduje zvanične jezičke sertifikate (IELTS, TOEFL i sl.) može se koristiti Formular za jezičku procenu (Language Assessment Sheet), popunjen od strane matične institucije i/ili škole stranih jezika, koji opisuje trenutan nivo poznavanja datog stranog jezika.

Važne napomene:

1. Plan aktivnosti se priprema prema modelu koji je kreiran u okviru samog programa Erazmus+ i predstavlja predlog Vaših aktivnosti (teme, nastavne jedinice, prezentacije i sl.) koje biste realizovali tokom mobilnosti.

2. Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu  nominovanih kandidata Sapijenca Univerzitetu u Rimu. 

Svi nominovani kandidati će od Sapijenca Univerziteta u Rimu putem e-pošte dobiti smernice i informacije o daljem postupku prijave. Prikaz procedure nakon nominacije možete videti OVDE.

Sapijenca Univerzitet u Rimu odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

4. Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

 • U skladu sa ugovorom i odobrenim stipendijama za akademsku 2016/17. na raspolaganju je 1 stipendija za nastavničku mobilnost
 • Mobilnost će se realizovati u letnjem semestru 2016/17. godine (od kraja februara do 31. jula 2017. Detaljan termin se naknadno utvrđuje u skladu sa dogovorom sa fakultetom/departmanom - domaćinom)
 • Dnevnica u iznosu od 140 evra
 • Pokriveni putni troškovi (do iznosa od 275 evra)

 

PRIJAVA:

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu
Jovana Cvijića bb.
34 000 Kragujevac

Napomena za slanje poštom: Prijava za Erazmus+ mobilnost
 

ROK ZA DOSTAVLjANjE PRIJAVE: 14. oktobar 2016. do 16 časova

 

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati
putem elektronske pošte ili telefona:
Kontakt telefon: 034 300 425
E-pošta: erasmus@kg.ac.rs