Konkurs za stipendiranu mobilnost studenata master akademskih studija na Aristotelovom Univerzitetu u Solunu (Grčka)

ERASMUS+ KLjUČNA AKCIJA 1 – KREDITNA MOBILNOST

U skladu sa potpisanim inter-institucionalnim ugovorom za razmenu sa Aristotelovim univerzitetom u Solunu i preostalim stipendijama za period 2015-2017. studenti master akademskih studija svih fakulteta u sastavu Univerziteta u Kragujevcu mogu se prijaviti stipendiranu mobilnosti i to:

Potrebna dokumenta za prijavu:

  1. Prijavni formular (molimo preuzmite formu)
  2. CV (preporuka: koristiti Europass model)
  3. Lista položenih ispita (na srpskom i prevod na engleski jezik)
  4. Kopija diplome osnovnih studija (i prevod na engleski)
  5. Potvrda/sertifikat o poznavanju engleskog jezika (min. B2 nivo)
  6. Predlog ugovora o učenju (Learning Agreement - molimo preuzmite formu)

* U ovoj fazi prijave nije potreban zvaničan prevod dokumenata overen od strane sudskog tumača.

 

Bitne informacije o studijskim programima na Aristotelovom univerzitetu u Solunu možete videti OVDE i OVDE.

 

Napomene:

1. Realizacija mobilnosti je predviđena za letnji semestar 2016/17. ak.god. i studenti se mogu prijaviti za razmenu u trajanju od 1 semestra, odnosno 6 meseci.

2. Ugovor o učenju (Learning Agreement) podrazumeva predmete (koji se biraju iz gore navedene akademske ponude na engleskom jeziku) koje student želi da pohađa tokom razmene. Prilikom odabira predmeta potrebno je da se studenti konsultuju sa Erazmus+ koordinatorom na svom fakultetu, a preporuka je i da se konsultuju  i sa predmetnim nastavnicima. U ovoj fazi prijave popuniti samo polja koja su obeležena.

3. Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu  nominovanih kandidata Aristotelovom Univerzitetu u Solunu.  Svi nominovani kandidati će putem e-pošte dobiti smernice i informacije o daljem postupku prijave od Aristotelovog univerziteta u Solunu.

Lista potrebne dokumentaciju u procesu online prijave u sistemu Aristotelovog Univerziteta u Solunu dostupna je OVDE.

4. Aristotelov univerzitet u Solunu odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa preostalim brojem stipendija namenjenih partnerskim univerzitetima iz Srbije.

5. Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

  • U skladu sa ugovorom i preostalim stipendijama za akademsku 2016/17. na raspolaganju su 3 stipendije za nivo master studija
  • Mobilnost će se realizovati u letnjem semestru 2016/17. godine (6 meseci)
  • Mesečna stipendija u iznosu od 800 evra (za pokrivanje troškova života)
  • Pokriveni putni troškovi (do iznosa od 180 evra)

 

PRIJAVA:

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu

Jovana Cvijića bb.

34 000 Kragujevac

Napomena za slanje poštom: Prijava za Erazmus+ mobilnost

 

ROK ZA DOSTAVLjANjE PRIJAVE: 20. oktobar 2016.

 

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati

putem elektronske pošte ili telefona:

Kontakt telefon: 034 300 425

E-pošta: erasmus@kg.ac.rs