Отворен позив: Марија Склодовска Кири - Иновативне мреже за обуке

У оквиру програма Хоризонт 2020 - Марија Склодовска Кири акције, отворен је позив за пројекте MSCA - ITN (Innovative Training Networks).

Врсте акција у оквиру позива:

Европске мреже за обуке (ETN) - односе се на институционално умрежене  истраживачке обуке намењене младим истраживачима, путем којих се ради на истраживачком пројекту, али и овладава вештинама предузетништва, менаџмента, комуникације, учи о методама експлоатације истраживачких резултата, менаџменту права интелектуалне својине, стандардизацији и етичким аспектима.

Европски индустријски докторати (EID) и Европски заједнички докторати (EJD) -односе се на формирање заједничких студијских програма на нивоу докторских студија и њихову имплементацију. EJD нуде младим истраживачима стицање докторске дипломе која може бити заједничка, двојна или вишеструка. Диплома треба бити званично призната у земљама институција које је додељују. Код EID акценат је на повезивању истраживања и привреде. 
 

Рок за аплицирање: 10. јануар 2017. у 17 часова

Трајање пројекта: максимално 4 године
 

Легитимне активности:

  • Обуке кроз истраживање на личним, персонализованим пројектима младих истраживача
  • Формирање заједничких програма докторских студија
  • Активности умрежавања и размена знања: организација научних скупова, размена знања, посете спољних експерата, међународне конференције и радионице, сарадња са другом истраживачком групом или ITN пројектом, организација летњих школа
  • Објава радова
  • Обуке у области истраживања и иновација: менаџмент права интелектуалне својине, експлоатација истраживачких резултата, комуникација, стандардизација, етика, писање научних радова, лично усавршавање, тимске вештине, мултикултуралност, интегритет истраживача. Обуке за менаџмент или претрагу грантова односе се на укључивање у организацију мрежних активности, предузетништво, писање предлога пројеката, оснивање start-up предузећа, координацију задатака.

Основни услови учешћа:

  • Истраживања се могу вршити у било којој научној области – нема унапред дефинисаних тема
  • Пројекат може укључити младе истраживаче који немају одбрањену докторску дисертацију и имају до 4 године истраживачког искуства

Конзорцијум:

  • За Европске мреже за обуке: минимално 3 институције из 3 различите земље ЕУ или придружених земаља (као што је Србија).
  • За Европске индустријске докторате: минимално 2 институције из различитих земаља ЕУ или придружених земаља; минимално једна институција из академског сектора овлашћена за доделу докторских диплома и минимално једна из привредног сектора.
  • За Европске заједничке докторате: минимално 3 институције из 3 различите земље ЕУ или придружених земаља; минимално 3 морају бити овлашћене за доделу докторских диплома.

Трошкови пројекта су 100 % покривени.


Категорије (*бруто износи):

1.Трошкови живота
                (37320 евра годишње / 3110 евра месечно)

2. Трошкови мобилности
                (600 евра месечно)

3. Породични трошкови (*уколико истраживач има породицу, назависно од тога да ли породица остаје или прати истраживача)
                (500 евра месечно)

4. Трошкови институције домаћина (*трошкови обука, истраживања, школарина, гостовања истраживача по позиву)
                (1800 евра за сваког од примљених истраживача)

5. Трошкови менаџмента *(управљања пројектом)
                (1 200 евра месечно за сваког од гостујућих истраживача)

 

Више детаља о концепту пројеката, условима учешћа као и начину пријаве можете наћи у документу у прилогу.

За сва додатна питања можете се обратити Канцеларији за међународне пројекте Универзитета у Крагујевцу путем имејл адресе medjunarodni.projekti@kg.ac.rs или путем телефона 034/ 370-171.


Документи:

H2020 MSCA ITN otvoren poziv