Poziv za prijavu studenata za stipendiranu mobilnost na Politehničkom univerzitetu u Temišvaru (Rumunija)

ERASMUS+ KLjUČNA AKCIJA 1 – KREDITNA MOBILNOST

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Politehničkom univerzitetu u Temišvaru na konkurs se mogu prijaviti studenti sledećih fakulteta:

Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo
 u Kraljevu

Fakultet tehničkih nauka
u Čačku

Dostupna studijska oblast Nivo studija Dostupna studijska oblast Nivo studija

Mechanics and Metal Trade

Osnovne, master ili doktorske studije

Electricity and energy

Osnovne, master ili doktorske studije

Building and Civil Engineering

Osnovne studije

Electronics and Automation

Osnovne, master ili doktorske studije

 

Potrebna dokumenta za prijavu:

 1. Prijavni formular (molimo, preuzmite formu)
 2. Predlog ugovora o učenju (molimo, preuzmite formu), odnosno predlog studija/istraživanja za studente doktorskih studija (molimo, preuzmite formu)
 3. Lista položenih ispita i prevod na engleski jezik*
 4. Kopija diplome (za studente koji se prijavljuju za razmenu na nivou master, odnosno doktorskih studija) i prevod na engleski jezik*
 5. Potvrda/sertifikat o poznavanju engleskog jezika (min. B1 nivo) **
 6. CV (preporuka: koristiti Europass model)
 7. Kopija pasoša

* U ovoj fazi prijave nije potreban zvaničan prevod dokumenata overen od strane sudskog tumača.

** Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.

Akademska ponuda Politehničkog univerziteta u Temišvaru: Predmete koji su namenjeni studentima na razmeni (studijsku ponudu na engleskom jeziku) možete pogledati OVDE (od str. 44) i ovde, kao i na dole navedenim linkovima:

Za studente doktorskih studija preporuka je kontaktirati koordinatora na Politehničkom univerzitetu u Temišvaru kako bi se razmotrile moguće teme studija/istraživanja.

Napomene:

 1. Realizacija mobilnosti je predviđena za zimski semestar 2017/18. akademske godine i studenti se mogu prijaviti za razmenu u trajanju od najmanje 3 meseca (studenti doktorskih studija), odnosno 1 semestra (studenti osnovnih/master studija).
 2. Predlog ugovora o učenju (Learning Agreement) podrazumeva predmete (koji se biraju iz gore navedene akademske ponude na engleskom jeziku) koje student želi da pohađa tokom razmene. Prilikom odabira predmeta potrebno je da se studenti konsultuju sa Erazmus+ koordinatorom na svom fakultetu, a preporuka je i da se konsultuju  i sa predmetnim nastavnicima. U ovoj fazi prijave popuniti samo polja koja su obeležena.

   Ovde možete videti kontakt listu Erazmus+ koordinatora na fakultetima Univerziteta u Kragujevcu.
   
 3. Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu  nominovanih studenata Politehničkom univerzitetu u Temišvaru.

  Politehnički univerzitet u Temišvaru odlučuje o finalnoj selekciji kandidata shodno broju stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.
   
 4. Informacije o stipendiji i studijskom boravku:
 • Mesečna stipendija u iznosu od 750 evra (za pokrivanje troškova života)
 • Pokriveni putni troškovi (do iznosa od 180 evra)
 • Svi studenti na mobilnosti u obavezi su da imaju odgovarajuće zdravstveno osiguranje. Trošak obaveznog zdravstvenog osiguranja nije pokriven stipendijom u okviru programa Erazmus+, te je to obaveza studenata.
 • Više informacija o Politehničkom univerzitetu u Temišvaru možete videti ovde.

 

Rok za prijavu: 25. avgust 2017. godine, do 12:00 sati.

 

PRIJAVA:
Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.

Napomena za slanje poštom: Prijava za Erazmus+ mobilnost

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu
Jovana Cvijića bb.
34 000 Kragujevac

 

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati
putem elektronske pošte ili telefona:
Kontakt telefon: 034 300 425
E-pošta: erasmus@kg.ac.rs