Poziv za prijavu studenata za stipendiranu mobilnost na Tehničkom Univerzitetu Bjalistok (Poljska)

ERASMUS+ KLjUČNA AKCIJA 1 – KREDITNA MOBILNOST

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Tehničkom univerzitetu Bjalistok na konkurs se mogu prijaviti studenti osnovnih i master akademskih studija fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, i to u sledećim studijskim oblastima:

 • Architecture and Construction (prioritetna oblast)
 • Environment (prioritetna oblast)
 • Engineering and Engineering Trades
 • Business and Administration
 • Information and Communication Technologies

Potrebna dokumenta za prijavu:

 1. Prijavni formular (molimo, preuzmite formu)
 2. Predlog ugovora o učenju (molimo, preuzmite formu)
 3. Lista položenih ispita i prevod na engleski jezik*
 4. Kopija diplome (za studente koji se prijavljuju za razmenu na nivou master studija) i prevod na engleski jezik*
 5. Potvrda/sertifikat o poznavanju engleskog jezika (min. B1 nivo) **
 6. CV (preporuka: koristiti Europass model)
 7. Kopija pasoša

* U ovoj fazi prijave nije potreban zvaničan prevod dokumenata overen od strane sudskog tumača.

** Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.

Akademska ponuda BUT: Predmete koji su namenjeni studentima na razmeni (studijsku ponudu Tehničkog univerziteta Bjalistok  na engleskom jeziku) možete pogledati OVDE i OVDE

Napomene:

 1. Realizacija mobilnosti je predviđena za letnji semestar 2016/17. ak.god. i studenti se mogu prijaviti za razmenu u trajanju od 1 semestra, odnosno 5 meseci.
 1. Ugovor o učenju (Learning Agreement) podrazumeva predmete (koji se biraju iz gore navedene akademske ponude na engleskom jeziku) koje student želi da pohađa tokom razmene. Prilikom odabira predmeta potrebno je da se studenti konsultuju sa Erazmus+ koordinatorom na svom fakultetu, a preporuka je i da se konsultuju  i sa predmetnim nastavnicima. U ovoj fazi prijave popuniti samo polja koja su obeležena.

               Ovde možete videti kontakt listu Erazmus+ koordinatora na fakultetima Univerziteta u 

               Kragujevcu.

               Ovde možete videti kontakt listu Erazmus+ koordinatora na fakultetima Bjalistok 

               Univerziteta.

 1. Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu  nominovanih studenata Tehničkom Univerzitetu Bjalistok. Svi nominovani kandidati će putem e-pošte dobiti smernice i informacije o daljem postupku prijave od strane kontakt osobe sa Tehničkog Univerziteta Bjalistok.

              Tehnički Univerzitet Bjalistok odlučuje o finalnoj selekciji kandidata shodno broju   

              stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

 1. Informacije o stipendiji i studijskom boravku:
 • Mobilnost će se realizovati u letnjem semestru 2016/17. godine
 • Mesečna stipendija u iznosu od 750 evra (za pokrivanje troškova života)
 • Pokriveni putni troškovi (do iznosa od 275 evra)
 • Svi studenti na mobilnosti u obavezi su da imaju odgovarajuće zdravstveno osiguranje. Trošak obaveznog zdravstvenog osiguranja nije pokriven stipendijom u okviru programa Erazmus+, te je to obaveza studenata.
 • Više informacija o Tehničkom univerzitetu u Bjalistoku možete videti na: http://pb.edu.pl/en/

Rok za prijavu: 23. novembar 2016.

 • Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na mailto:erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.

Napomena za slanje poštom: Prijava za Erazmus+ mobilnost

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu

Jovana Cvijića bb.

34 000 Kragujevac

 

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati

putem elektronske pošte ili telefona:

Kontakt telefon: 034 300 425

E-pošta: erasmus@kg.ac.rs

 

 

 

 

 

c.rs