Позив за пријаву запослених за стипендирану мобилност на Политехничком универзитету у Темишвару (Румунија)

ЕРАСМУС+ КЉУЧНА АКЦИЈА 1 – КРЕДИТНА МОБИЛНОСТ

У складу са потписаним интер-институционалним уговором и одобреним средствима за размену са Политехничким универзитетом у Темишвару запослени на доле наведеним факултетима Универзитета у Крагујевцу могу се пријавити за:

 • наставничку мобилност (STA - staff mobility for teaching) у трајању од недељу дана (5 дана држања наставе + 2 дана за пут). У складу са правилима Програма Еразмус+, наставни кадар је у обавези да у току размене одржи најмање 8 сати предавања недељно.
 • тренинг мобилност (STT - staff mobility for training) ) у трајању од недељу дана (5 дана држања наставе + 2 дана за пут).

Факултет за машинство и грађевинарство
у Краљеву

Факултет техничких наука у Чачку

Доступне студијске области

Доступне студијске области

Mechanics and Metal Trade

Electricity and energy

Building and Civil Engineering

Electronics and Automation

Professional, scientific or technical activities (STT)

Professional, scientific or technical activities (STT)

 

Потребна документа за пријаву:

 1. Потврда о запослењу (на енглеском језику)
 2. План активности током мобилности (молимо, преузмите одговарајући образац)
 3. Биографија на енглеском језику (са листом публикација)
 4. Доказ о познавању енглеског језика (минимални ниво познавања језика Б2)
 5. Копија прве странице пасоша

 У случају да кандидат не поседује званичне језичке сертификате (IELTS, TOEFL и сл.) може се користити Формулар за језичку процену (Language Assessment Sheet), попуњен од стране матичне институције и/или школе страних језика, који описује тренутан ниво познавања датог страног језика.

Важне напомене:

 1. План активности се припрема према моделу који је креиран у оквиру самог програма Еразмус+ и представља предлог Ваших активности (теме, наставне јединице, презентације и сл.) које бисте реализовали током мобилности.

2. По завршетку конкурса, Одељење за међународну сарадњу Универзитета у Крагујевцу врши техничку проверу достављене документације. Комисија за селекцију кандидата врши академску процену свих пријава у складу са Правилима и условима за селекцију студената, наставног и ненаставног особља Универзитета у Крагујевцу и доставља листу  номинованих кандидата Политехничком универзитету у Темишвару. 

Политехнички универзитет у Темишвару одлучује о финалној селекцији кандидата у складу са одобреним бројем стипендија намењених Универзитету у Крагујевцу.

3. Информације о стипендији и студијском боравку:

 • У складу са уговором и одобреним стипендијама за академску 2016/17. на располагању су 2 стипендије за наставничку мобилност и 2 стипендије за тренинг мобилност
 • Мобилност ће се реализовати у летњем семестру 2016/17. године. Детаљан термин се накнадно утврђује у складу са договором са факултетом/департманом - домаћином)
 • Дневница у износу од 140 евра
 • Покривени путни трошкови (до износа од 180 евра)

 

ПРИЈАВА:

Сва документа можете послати електронским путем на erasmus@kg.ac.rs, поштом или их донети лично у Ректорат (2. спрат) радним данима од 08:00 до 16:00 часова.

Адреса: Универзитет у Крагујевцу
Јована Цвијића бб.
34 000 Крагујевац

Напомена за слање поштом: Пријава за Еразмус+ мобилност – УПТ Темишвар
 

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВЕ: 14. новембар 2016.

 

Уколико имате питања, можете нас контактирати
путем електронске поште или телефона:
Контакт телефон: 034 300 425
Е-пошта: erasmus@kg.ac.rs