Konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na Politehničkom univerzitetu u Torinu (Italija)

ERASMUS+ KLjUČNA AKCIJA 1 – KREDITNA MOBILNOST

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Politehničkom univerzitetu u Torinu studenti Fakulteta inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu mogu se prijaviti za razmenu i to:

 • studenti osnovnih akademskih studija (5 meseci)
 • studenti doktorskih akademskih studija (6 meseci)

 

ROK ZA DOSTAVLjANjE PRIJAVE: 21. novembar 2016. godine, do 12:00 sati

 

Potrebna dokumenta za prijavu:

 • Prijavni formular (molimo preuzmite formu)
 • Ugovor o učenju (za studente osnovnih akademskih studija- molimo preuzmite formu)
 • Predlog plana studija/istraživanja (za studente doktorskih akademskih studija- molimo preuzmite formu)
 • Lista/e položenih ispita (i prevod na engleski jezik)*
 • Kopija diplome sa prethodnih nivoa studija (i prevod na engleski)*
 • Potvrda/sertifikat o poznavanju engleskog i/ili italijanskog jezika (min. B1 nivo)
   

* U ovoj fazi prijave nije potreban zvaničan prevod dokumenata od strane sudskog tumača.

Bitne informacije o studijskim programima na Politehničkom univerzitetu u Torinu možete videti OVDE.

Vodič za studente možete videti OVDE.
 

Napomene:

1. Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog i/ili italijanskog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.

2. Ugovor o učenju (Learning Agreement) podrazumeva predmete koje student želi da pohađa tokom razmene. Prilikom odabira predmeta potrebno je da se studenti konsultuju sa Erazmus + koordinatorom na svom fakultetu, a preporuka je i da se konsultuju  i sa predmetnim nastavnicima.

Dodatne informacije za strane studente možete videti OVDE.

3. Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu  nominovanih kandidata Politehničkom univerzitetu u Torinu.  Svi nominovani kandidati će putem e-pošte dobiti smernice i informacije o daljem postupku prijave od Politehničkog univerziteta u Torinu.

4. Politehnički univerzitet u Torinu odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

5. Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

 • Mesečna stipendija u iznosu od 850 evra (za pokrivanje troškova života)
 • Pokriveni putni troškovi (u iznosu od 275 evra)


PRIJAVA:

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.


Adresa: Univerzitet u Kragujevcu
Jovana Cvijića bb.
34 000 Kragujevac

Napomena za slanje poštom: Prijava za Erazmus+ mobilnost


Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati
putem elektronske pošte ili telefona:
Kontakt telefon: 034 300 425
E-pošta: erasmus@kg.ac.rs