Poziv za prijavu studenata za stipendiranu mobilnost na Univerzitetu Deusto (Španija)

ERASMUS+ KLjUČNA AKCIJA 1 – KREDITNA MOBILNOST

Na konkurs se mogu prijaviti studenti osnovnih akademskih studija fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, u skladu sa ponuđenim studijskim programima na Univerzitetu Deusto.


Potrebna dokumenta za prijavu:

 1. Prijavni formular (molimo, preuzmite formu)
 2. Predlog ugovora o učenju (molimo, preuzmite formu)
 3. Lista položenih ispita i prevod na engleski jezik*
 4. Potvrda/sertifikat o poznavanju engleskog ili španskog jezika (min. B2 nivo)
 5. CV (preporuka: koristiti Europass model)
 6. Potvrda sa fakulteta o upisanoj godini i prevod na engleski jezik*

* U ovoj fazi prijave nije potreban zvaničan prevod dokumenata overen od strane sudskog tumača.

Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog i/ili španskog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.

 

Akademska ponuda:

 • Akademska ponuda Univerziteta Deusto dostupna je ovde.
 • Lista predmeta koji su u ponudi na engleskom jeziku dostupna je ovde.

Važno: pri odabiru predmeta voditi računa da su isti ponuđeni u letnjem semestru 2016/17.
Za razmenu u trajanju od jednog semestra potrebno je odabrati predete koji zbirno daju 30 ESPB, od kojih najmanje 24 ESPB mora biti iz vaše oblasti studija.

Napomene:

 1. Realizacija mobilnosti je predviđena za letnji semestar 2016/17. ak.god. i studenti se mogu prijaviti za razmenu u trajanju od 1 semestra, odnosno 5 meseci.
   
 2. Ugovor o učenju (Learning Agreement) podrazumeva predmete (koji se biraju iz gore navedene akademske ponude na engleskom ili španskom jeziku) koje student želi da pohađa tokom razmene. Prilikom odabira predmeta potrebno je da se studenti konsultuju sa Erazmus+ koordinatorom na svom fakultetu, a preporuka je i da se konsultuju  i sa predmetnim nastavnicima. U ovoj fazi prijave popuniti samo polja koja su obeležena (1. strana).

  Ovde možete videti kontakt listu Erazmus+ koordinatora na fakultetima Univerziteta u Kragujevcu.
   
 3. Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu  nominovanih studenata Univerzitetu Deusto.  Svi nominovani kandidati će putem e-pošte dobiti smernice i informacije o daljem postupku prijave od strane kontakt osobe sa Univerziteta Deusto.

  Univerzitet Deusto odlučuje o finalnoj selekciji kandidata shodno broju stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.
   
 4. Informacije o stipendiji i studijskom boravku:
 • Mobilnost će se realizovati u letnjem semestru 2016/17. godine (od 23. januara ili 02.februara 2017. do 13. juna 2017.)
 • Mesečna stipendija u iznosu od 800 evra (za pokrivanje troškova života)
 • Pokriveni putni troškovi (do iznosa od 275 evra)
 • Svi studenti na mobilnosti u obavezi su da imaju odgovarajuće zdravstveno osiguranje. Univerzitet u Deustu obezbeđuje osiguranje u iznosu od 0.85 evra/dnevno, ali trošak tog osiguranja nije pokriven stipendijom u okviru programa Erazmus+, te je to obaveza studenata.
 • Više informacija o Univerzitetu Deusto možete videti ovde.

 

Rok za prijavljivanje: 17. novembar 2016. do 13 časova


PRIJAVA:
Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.

Napomena za slanje poštom: Prijava za Erazmus+ mobilnost_naziv stranog univerziteta

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu
Jovana Cvijića bb.
34 000 Kragujevac

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati
putem elektronske pošte ili telefona:
Kontakt telefon: 034 300 425
E-pošta: erasmus@kg.ac.rs