Poziv za prijavu studenata za stipendiranu mobilnost na Univerzitetu Primorska u Kopru (Slovenija)

ERASMUS+ KLjUČNA AKCIJA 1 – KREDITNA MOBILNOST

Na konkurs se mogu prijaviti studenti svih nivoa akademskih studija Učiteljskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, u skladu sa ponuđenim studijskim programima na Pedagoškom fakultetu Univerzitetu Primorska.

 

Potrebna dokumenta za prijavu:

 • Prijavni formular (molimo, preuzmite formu)
 • Predlog ugovora o učenju (molimo, preuzmite formu)
 • Lista položenih ispita i prevod na engleski jezik*
 • Potvrda sa fakulteta o upisanoj godini i prevod na engleski jezik*
 • Uverenje o diplomiranju i lista položenih ispita sa prethodnog nivoa studija i prevod na engleski jezik*
 • Potvrda/sertifikat o poznavanju engleskog jezika (min. B1 nivo)
 • Motivaciono pismo
 • Kopija pasoša

* U ovoj fazi prijave nije potreban zvaničan prevod dokumenata overen od strane sudskog tumača.

Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.

 

Akademska ponuda:

Faculty of Education Bachelor studies Master studies PhD studies

- Educational Sciences

- Primary School Teaching

- Pre-school Teaching

- Inclusive Pedagogics

- Adult Education and Career Development

- Early Learning

- Primary School Teaching

- Social Pedagogy

- Educational Sciences

- Early Learning

Lista predmeta koji su u ponudi na engleskom jeziku dostupna je OVDE.

Važno: pri odabiru predmeta voditi računa da su isti ponuđeni u letnjem semestru 2016/17.

Za razmenu u trajanju od jednog semestra potrebno je odabrati predete koji zbirno daju između 20 i 30 ESPB.

 

Napomene:

 • Realizacija mobilnosti je predviđena za letnji semestar 2016/17. akademske godine i studenti se mogu prijaviti za razmenu u trajanju od 1 semestra, odnosno 5 meseci.
 • Ugovor o učenju (Learning Agreement) podrazumeva predmete (koji se biraju iz gore navedene akademske ponude na engleskom jeziku) koje student želi da pohađa tokom razmene. Prilikom odabira predmeta potrebno je da se studenti konsultuju sa Erazmus+ koordinatorom na svom fakultetu, a preporuka je i da se konsultuju  i sa predmetnim nastavnicima. U ovoj fazi prijave popuniti samo polja koja su obeležena (1. strana).
 • Ovde možete videti kontakt listu Erazmus+ koordinatora na fakultetima Univerziteta u Kragujevcu.
 • Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu  nominovanih studenata Univerzitetu Primorska.  Svi nominovani kandidati će putem e-pošte dobiti smernice i informacije o daljem postupku prijave od strane kontakt osobe sa Univerziteta Primorska.
 • Univerzitet Primorska odlučuje o finalnoj selekciji kandidata shodno broju stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

 

Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

 • Mobilnost će se realizovati u letnjem semestru 2016/17. godine
 • Mesečna stipendija u iznosu od 800 evra (za pokrivanje troškova života)
 • Pokriveni putni troškovi (do iznosa od 275 evra)

Više informacija o Univerzitetu Primorska možete videti ovde.

 

Rok za prijavljivanje: 15. novembar 2016. do 10:00 sati

 

PRIJAVA:

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.

Napomena za slanje poštom: Prijava za Erazmus+ mobilnost_naziv stranog univerziteta

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu

Jovana Cvijića bb.

34 000 Kragujevac

 

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati
putem elektronske pošte ili telefona:
Kontakt telefon: 034 300 425
E-pošta: erasmus@kg.ac.rs