Poziv za prijavu nastavnog i vannastavnog kadra za stipendiranu mobilnost na Univerzitetu u Deustu (Španija)

ERASMUS+ KLjUČNA AKCIJA 1 – KREDITNA MOBILNOST

Na konkurs za mobilnost zaposlenih na Univerzitetu u Deustu može se prijaviti nastavno i nenastavno osoblje Univerziteta u Kragujevcu u skladu sa dole navedenim dostupnim oblastima.

Mobilnost za nastavno osoblje

Staff mobility for teaching - STA

Mobilnost za nenastavno osoblje

Staff mobility for training - STT

Trajanje i period realizovanja mobilnosti

5 dana + 2 dana za put,

Za ovaj tip mobilnosti postoji obaveza držanja nastave u trajanju od 8 časova nedeljno

Nastavna mobilnost može početi od 20. februara, a najkasnije do 20. maja 2017.

5 dana + 2 dana za put

Učešće u programu International Staff Week

27-31. mart 2017. ili 03-07. april 2017.

Uslovi i potrebna dokumenta za prijavu

 1. CV
 2. kopija pasoša
 3. pismo podrške sa matične institucije
 4. ugovor o mobilnosti (molimo preuzmite formu)

Uslovi:

1. Odgovarajući nivo znanja engleskog i/ili španskog jezika, odnosno B2 ili C1 nivo.

Nisu neophodni zvanični sertifikati, te možete koristiti formu Univerziteta u Kragujevcu.

2. Ugovor o mobilnosti sa programom nastave u trajanju od 8 časova/nedeljno odobrava Univerzitet u Deustu, pre početka mobilnosti.

 1. CV
 2. kopija pasoša
 3. pismo podrške sa matične institucije
 4. ugovor o mobilnosti (molimo preuzmite formu)
 5. popunjen formular upitnika (molimo preuzmite formu)

Uslovi:

1. Odgovarajući nivo znanja engleskog jezika, odnosno B2 ili C1 nivo. Nisu neophodni zvanični sertifikati, te možete koristiti formu Univerziteta u Kragujevcu.

2. Ugovor o mobilnosti odobrava Univerzitet u Deustu, pre početka mobilnosti.

Dostupne oblasti za mobilnost

Social and Human Sciences

Engineering

Deusto Business School

Law

Psychology

Education

Theology

International Relations;

Interinstitutional Relations;

 Exchange programmes;

 International research programmes;

Networking;

International Cooperation;

 

 • Sva dokumenta poslati elektronskim putem na staffapplication@deusto.es
 • Sva dokumenta moraju biti u PdF formatu.
 • U naslovu mejla obavezno napisati:
 • _UniKG_Serbia (za prijave administrativnog kadra - Staff Training Mobilities)                                          
 • _UniKG_Serbia (za prijave akademskog kadra - Staff Teaching Mobilities)

Rokovi:

 • Rok za slanje prijava: 20. januar 2017. do 13 časova
 • Evaluacija prijava i selekcija kandidata: od 23.01. do 10.02. 2017.
 • Obaveštenje i potvrda selektovanih kandidata: 10-17. februar 2017.

Erazmus grant obuhvata:

 • stipendiju u iznosu od 120 evra/dnevno
 • dodatak za putne troškove u iznosu od 275 evra

*Selektovani kandidati su u obavezi da obezbede odgovarajuće osiguranje pre dolaska na mobilnosti.

Napomene:

 1. ) Ugovor o mobilnosti (Staff Mobility for Teaching Mobility Agreement) odobrava Univerzitet Deusto pre početka mobilnosti i mora sadržati nastavni program koji obuhvata 8 časova nastave nedeljno.       Ugovor u ovoj fazi potpisuju kandidat koji se prijavljuje i fakultetski Erazmus+ koordinator.
 2. ) Ugovor o mobilnosti (Staff Mobility for Training Mobility Agreement) odobrava Univerzitet Deusto pre početka mobilnosti. Ugovor u ovoj fazi potpisuju kandidat koji se prijavljuje i fakultetski Erazmus+ koordinator.
 3. ) Pismo podrške matične isntitucije (Letter of support from supervisor at home university) može izdati dekan/prodekan za nastavu i/ili međunarodnu saradnju/NIR, šef katedre/načelnik sektora ili odeljenja.
 4. ) Univerzitet u Kragujevcu ne prikuplja direktno prijave zainteresovanih kandidata, niti učestvuje u selekciji. Univerzitet u Deustu vrši odabir kandidata u skladu sa internim pravilima selekcije i obaveštava Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu, kao i kandidate o rezultatima konkursa.

 

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati

putem elektronske pošte ili telefona:

Kontakt telefon: 034 300 425

E-pošta: erasmus@kg.ac.rs