Poziv za prijavu za stipendiranu mobilnost na Univerzitetu u Vroclavu (Poljska) Konkurs za Odsek za filologiju Filološko-umetničkog fakulteta

ERASMUS+ KLjUČNA AKCIJA 1 – KREDITNA MOBILNOST

U skladu sa potpisanim inter-institucionalnim ugovorom za razmenu sa Univerzitetom u Vroclavu studenti Filološko-umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu mogu se prijaviti za stipendiranu mobilnosti i to:

studenti doktorskih akademskih studija (razmena u trajanju od 3 meseca)

Dostupna studijska oblast: Languages

Potrebna dokumenta za prijavu za studente doktorskih studija:

Prijavni formular (molimo preuzmite formular)

Predlog plana studija/istraživanja (molimo preuzmite formular)

Potvrda sa fakulteta da ste redovan student (i prevod na engleski jezik*)

Lista položenih ispita sa osnovnih, master i doktorskih studija (i prevod na engleski jezik*)

Kopija diplome sa osnovnih i master studija (i prevod na engleski jezik*)

CV na engleskom jeziku u Europass formatu

Potvrda/sertifikat o poznavanju engleskog jezika (min. B1 nivo)

* U ovoj fazi prijave nije potreban zvaničan prevod dokumenata overen od strane sudskog tumača.

Više informacija o Univerzitetu u Vroclavu možete pogledati OVDE.

Više informacija o Filološkom fakultetu možete pogledati OVDE i OVDE.

Informacije o doktorskim studijama možete pronaći OVDE.

Sva dokumenta možete poslati na erasmus@kg.ac.rs ili ih doneti lično u Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Kragujevcu (Jovana Cvijića bb, zgrada Rektorata -između Pravnog i Ekonomskog fakulteta, 2. sprat), radnim danima od 08:00 - 16:00 časova.

 

Važne napomene:

1. Mobilnost studenata realizovaće se u letnjem semestru akademske 2016/17. godine.

2. Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.

3. Prilikom pripreme predloga plana studija, odnosno istraživanja potrebno je da se studenti konsultuju sa Erazmus + koordinatorom na svom fakultetu (prof. dr Anđelka Pejović), kao i sa predmetnim nastavnicima.

4. Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije i konsultacije koje se tiču odabira predmeta na Filološkom fakultetu Univerziteta u Vroclavu, molimo vas da kontaktirate Erazmus + koordinatora sa relevantnog instituta/katedre. Spisak Erazmus + koordinatora na Univerzitetu u Vroclavu možete pogledati OVDE.

5. Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu  nominovanih kandidata Univerzitetu u Vroclavu.

6. Univerzitet u Vroclavu odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

7. Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

  • Mesečna stipendija u iznosu od 750 evra (za pokrivanje troškova života)
  • Pokriveni putni troškovi (u iznosu od 275 evra)

PRIJAVA:

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu

Jovana Cvijića bb.

34 000 Kragujevac

Napomena za slanje poštom: Prijava za Erazmus + mobilnost

Rok za prijavu: 08. decembar 2016. godine, do 12:00 sati

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati putem elektronske pošte ili telefona:

Kontakt telefon: 034 300 425

E-pošta: erasmus@kg.ac.rs