Poziv za prijavu nastavnog kadra za stipendiranu mobilnost na Univerzitetu u Almeriji (Španija)

ERAZMUS+ KLjUČNA AKCIJA 1 – KREDITNA MOBILNOST

Na konkurs se mogu prijaviti zaposleni na Univerzitetu u Kragujevcu:

  • nastavno osoblje, u trajanju od 5 dana

Realizacija mobilnosti je planirana od 24-28. aprila 2017. godine, u okviru međunarodne nedelje- First combined Erasmus+ European and International Credit Mobility Staff Training Week.

Rok za prijavu: 06. decembar 2016. godine, do 10:00 sati

Potrebna dokumenta za prijavu:

  • Potvrda o zaposlenju na engleskom jeziku*
  • Plan aktivnosti tokom mobilnosti (preuzmite formu)
  • Biografija kandidata (Curriculum vitae) na engleskom jeziku u Europass formatu
  • Dokaz o poznavanju engleskog/španskog jezika (minimalni nivo poznavanja jezika- B2) **

* U ovom trenutku prijave nije potreban prevod dokumenata overen od strane sudskog tumača.

** Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog/španskog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik sa Univerziteta u Kragujevcu ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.

Više informacija o Univerzitetu u Almeriji možete pogledati OVDE.

Sva dokumenta možete poslati na erasmus@kg.ac.rs ili ih doneti lično u Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Kragujevcu (Jovana Cvijića bb, zgrada Rektorata -između Pravnog i Ekonomskog fakulteta, 2. sprat), radnim danima od 08:00 - 16:00 časova.

I Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu  nominovanih kandidata Univerzitetu u Alemeriji.  Svi nominovani kandidati će putem e-pošte dobiti smernice i informacije o daljem postupku prijave od Univerziteta u Almeriji.

II Univerzitet u Almeriji odlučuje o finalnoj selekciji kandidata.