Poziv za prijavu zaposlenih za stipendiranu mobilnost na Zapadnom univerzitetu u Temišvaru (Rumunija).

ERAZMUS+ KLjUČNA AKCIJA 1 – KREDITNA MOBILNOST

Konkurs za Odsek za filologiju Filološko-umetničkog fakulteta.

Na konkurs se mogu prijaviti nastavno i vannastavno osoblje Odseka za filologiju Filološko-umetničkog fakulteta:

  • nastavno osoblje (staff mobility – teaching), u trajanju od 5 dana
  • administrativno osoblje (staff mobility – training), u trajanju od 5 dana

Nastavni kadar je u obavezi da u toku razmene održi najmanje 8 sati predavanja nedeljno.

Dostupna studijska oblast: Literature and linguistics

NA KONKURS SE MOŽETE PRIJAVITI DO 15. DECEMBRA 2016. GODINE DO 12:00 SATI.

Potrebna dokumenta za prijavu za nastavno i administrativno osoblje:

  • Potvrda o zaposlenju, na engleskom jeziku
  • Plan aktivnosti tokom mobilnosti (molimo preuzmite formular)
  • Biografija kandidata na engleskom jeziku
  • Sertifikat o poznavanju engleskog jezika (minimalni nivo poznavanja jezika- B2)

Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik sa Univerziteta u Kragujevcu ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.

Više informacija o Zapadnom Univerzitetu u Temišvaru možete videti OVDE.

Sva dokumenta možete poslati na erasmus@kg.ac.rs ili ih doneti lično u Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Kragujevcu (Jovana Cvijića bb, zgrada Rektorata -između Pravnog i Ekonomskog fakulteta, 2. sprat), radnim danima od 08:00 - 16:00 časova.

Napomene za nastavno osoblje:

U vezi svih detalja (kao što su: na kojoj katedri ćete predavati, kada ćete doći, jezik na kom ćete predavati, na kom nivou studija ćete držati predavanja, itd) morate da kontaktirate Erazmus + koordinatora sa fakulteta. Po završetku vašeg boravka u Temišvaru, biće vam izdata potvrda u kojoj će biti naveden vaš Erasmus + nastavni period i naziv predmeta koji ste predavali. Spisak Erazmus+ koordinatora na Zapadnom Univerzitetu u Temišvaru možete pogledati OVDE.

I Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu  nominovanih kandidata Zapadnom Univerzitetu u Temišvaru.

II Zapadni Univerzitet u Temišvaru odlučuje o finalnoj selekciji kandidata shodno broju stipendija namenjenih Filološko-umetničkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu.

III Realizacija mobilnosti odabranih kandidata se očekuje u letnjem semestru ove školske godine.