Poziv za prijavu studenata Filološko-umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu za stipendiranu mobilnost na Univerzitetu u Triru (Universität Trier, Nemačka)

ERASMUS+ KLjUČNA AKCIJA 1 – KREDITNA MOBILNOST

U okviru Erazmus + programa i ostvarene saradnje studenti osnovnih akademskih studija Filološko-umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu mogu se prijaviti za jednosemestralnu razmenu na Univerzitetu u Triru.

 • Za razmenu se mogu prijaviti studenti osnovnih akademskih studija Nemačkog jezika i književnosti (2. i 3. godina studija);
 • Trajanje mobilnosti: 5 meseci, odnosno letnji semestar akademske 2016/17. godine


Rok za prijavu:  03. januar 2016.


Potrebna dokumenta za prijavu:

 1. CV  (preporuka: koristiti Europass CV format)
 2. Predlog ugovora o učenju za studente (molimo preuzmite formu)
 3. Motivaciono pismo
 4. Lista položenih ispita (original i prevod na engleski jezik)*
 5. Potvrda/sertifikat o poznavanju engleskog i/ili nemačkog jezika (min. B1)

                                                            

Napomene:

1. Prijava i prateća dokumenta dostavljaju se na engleskom jeziku (nije potreban zvaničan prevod sudskog tumača);

2. Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog i/ili nemačkog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.

3. Ugovor o učenju (Learning Agreement) podrazumeva predmete (koji se biraju iz dole navedene akademske ponude na engleskom i/ili nemačkom jeziku) koje student želi da pohađa tokom razmene. Prilikom odabira predmeta potrebno je da se studenti konsultuju sa Erazmus+ koordinatorom na svom fakultetu, a preporuka je i da se konsultuju  i sa predmetnim nastavnicima. U ovoj fazi prijave popuniti samo polja koja su obeležena (1. strana).

 • Kontakt lista Erazmus+ koordinatora na Univerzitetu u Kragujevcu dostupna je ovde.
 • Prikaz studijskih programa, kao i predmeta koji su dostupni na Univerzitetu u Triru možete videti OVDE i OVDE.
 • Lista seminara za književnost i didaktiku za letnji semestar dostupna je OVDE.

4. Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu  kandidata Univerzitetu u Triru.

5. Univerzitet u Triru odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

6. Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

 • Mesečna stipendija u iznosu od 800 evra (za pokrivanje troškova života)
 • Paušalni iznos za pokrivanje putnih troškova (maksimalno 275 evra)
 • Dodatne informacije o Univerzitetu u Triru možete preuzeti ovde

 

PRIJAVA:

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.

 

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu
Jovana Cvijića bb.
34 000 Kragujevac

Napomena za slanje poštom: Prijava za Erazmus+ mobilnost - Trir


Rok za prijavu: 03. januar 2017. godine, do 10:00 sati.


Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati
putem elektronske pošte ili telefona:
Kontakt telefon: 034 300 425
E-pošta: erasmus@kg.ac.rs