Poziv za prijavu nastavnog kadra Filološko-umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu za stipendiranu mobilnost na Univerzitetu u Triru (Universität Trier, Nemačka)

Erazmus+ Ključna akcija 1 – kreditna mobilnost

U skladu sa potpisanim inter-institucionalnim ugovorom i odobrenim sredstvima za razmenu sa Univerzitetom u Triru, zaposleni na Filološko-umetničkom fakultetu (Studijski program Nemačkog jezika i književnosti) Univerziteta u Kragujevcu mogu se prijaviti za:

  • nastavničku mobilnost (staff mobility – teaching) u trajanju od 20 dana. U skladu sa pravilima Programa Erazmus+ nastavni kadar je u obavezi da u toku razmene održi najmanje 8 sati predavanja nedeljno.

Potrebna dokumenta za prijavu:

Važne napomene:

1. Planirani period mobilnosti je zimski semestar akademske 2017/18. godine. Precizniji termin realizovanja razmene biće naknadno dogovoren sa odgovarajućom kontakt osobom na Univerzitetu u Triru.

2. Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu  nominovanih kandidata Univerzitetu u Triru.

4. Univerzitet u Triru odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

5. Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

  • Dnevnica u iznosu od 120 evra
  • Paušalni iznos za pokrivanje putnih troškova (maksimalno 275 evra)
  • Dodatne informacije o Univerzitetu u Triru možete preuzeti ovde.

 PRIJAVA:

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu

Jovana Cvijića bb.

34 000 Kragujevac

Napomena za slanje poštom: Prijava za Erazmus+ mobilnost

Rok za prijavu: 18. septembar 2017. godine

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati putem

elektronske pošte ili telefona:

Kontakt telefon: 034 300 425

E-pošta: erasmus@kg.ac.rs