Poziv za prijavu studenata fakulteta u sastavu Univerziteta u Kragujevcu za stipendiranu mobilnost na Univerzitetu u Jašiju, Rumunija (Alexandru Ioan Cuza University Of Iasi)

Erazmus+ Ključna akcija 1 – kreditna mobilnost

Na konkurs se mogu prijaviti:

 • studenti sva 3 nivoa studija (razmena u trajanju od 1 semestra)

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu u Jašiju dostupne su sledeće oblasti:

 • Education
 • Languages
 • Business and Administration
 • Law
 • Biological and related sciences
 • Environment
 • Physical sciences
 • Mathematics and statistics
 • Information and Communication Technologies
 • Travel, tourism and leisure

- Prilikom kreiranja profila na portalu za prijavu videćete koje su oblasti tačno dostupne, jer postoji mogućnost da je neka od navedenih studijskih oblasti povučena iz ponude!

 

Rok za prijavu: 15. oktobar 2017. godine

 

Napomena: Zainteresovani kandidati moraju pratiti prijavnu proceduru Univerziteta Alexandru Ioan Cuza University of Iasi.

 • Proces prijave pogledajte OVDE.
 • Lista dokumenata za prijavu dostupna je OVDE.
 • Kategorije mobilnosti i trajanje mobilnosti možete videti OVDE.
 • Procedura selekcije kandidata dostupna je OVDE.
 • Studijsku ponudu Univerziteta u Jašiju na engleskom/francuskom jeziku možete pogledati OVDE.
 • Praktične informacije relevantne za realizaciju mobilnosti studenata možete pogledati OVDE.

 

I Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu i Erazmus + koordinatori sa odgovarajućeg fakulteta izvršiće proveru podobnosti prijava (ispunjenost uslova u skladu sa Erazmus + programom, validnost podnetih dokumenata) i akademsku procenu svih prijavljenih kandidata. Odobrene prijave biće prosleđene Univerzitetu u Jašiju kao nominacije.

II Univerzitet u Jašiju odlučuje o finalnoj selekciji kandidata shodno broju raspoloživih stipendija namenjenih partnerskim institucijama u Srbiji.

III Realizacija mobilnosti odabranih kandidata očekuje se u letnjem semestru akademske 2017/18. godine.

UPUTSTVO ZA PRIJAVU KANDIDATA