Poziv za prijavu zaposlenih za stipendiranu mobilnost na Tehničkom Univerzitetu Bjalistok (Poljska)

Erazmus+ Ključna akcija 1 – kreditna mobilnost

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Tehničkom univerzitetu Bjalistok na konkurs se mogu prijaviti zaposleni na fakultetima Univerziteta u Kragujevcu, i to za

 • nastavničku mobilnost (STA - staff mobility for teaching) u trajanju od nedelju dana (5 dana držanja nastave + 2 dana za put). U skladu sa pravilima Programa Erazmus+, nastavni kadar je u obavezi da u toku razmene održi najmanje 8 sati predavanja nedeljno.

 Za akademsku, odnosno nastavničku mobilnost dostupne su sledeće studijske oblasti:

 • Architecture and Construction (prioritetna oblast)
 • Environment (prioritetna oblast)
 • Engineering and Engineering Trades
 • Business and Administration
 • Information and Communication Technologies

Akademsku ponudu Tehničkog univerziteta Bjalistok  možete pogledati OVDE i OVDE.

Potrebna dokumenta za prijavu:

 1. Prijavni formular (molimo, preuzmite obrazac)
 2. Potvrda o zaposlenju, na engleskom jeziku
 3. Plan aktivnosti tokom mobilnosti (molimo, preuzmite odgovarajuće obrasce Teaching)
 4. Biografija, na engleskom jeziku (sa listom publikacija)
 5. Dokaz o poznavanju engleskog jezika (minimalni nivo poznavanja jezika B2)
 6. Kopija prve stranice pasoša

 U slučaju da kandidat ne poseduje zvanične jezičke sertifikate (IELTS, TOEFL i sl.) može se koristiti Formular za jezičku procenu (Language Assessment Sheet), popunjen od strane matične institucije i/ili škole stranih jezika, koji opisuje trenutan nivo poznavanja datog stranog jezika.

Plan aktivnosti se priprema prema modelu koji je kreiran u okviru samog programa Erazmus+ i predstavlja predlog Vaših aktivnosti (teme, nastavne jedinice, prezentacije i sl.) koje biste realizovali tokom mobilnosti.

 • STA - staff mobility for teaching


Važne napomene:

 1. Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu  nominovanih kandidata Tehničkom Univerzitetu Bjalistok.

Tehnički univerzitetu Bjalistok odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

     2. Informacije o stipendiji i mobilnosti:

 • Mobilnost će se realizovati u periodu od 04-08. decembra 2017. godine.
 • Dnevnica u iznosu od 140 evra
 • Pokriveni putni troškovi (do iznosa od 275 evra)
 • Dodatne informacije o Tehničkom univerzitetu Bjalistok možete videti ovde.

 
PRIJAVA:

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu

Jovana Cvijića bb.

34 000 Kragujevac

Napomena za slanje poštom: Prijava za Erazmus+ mobilnost – Bjalistok

 

ROK ZA PRIJAVU: 16. oktobar 2017. godine.

 

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati

putem elektronske pošte ili telefona:

Kontakt telefon: 034 300 425

E-pošta: erasmus@kg.ac.rs