Poziv za prijavu zaposlenih za stipendiranu mobilnost na Banatskom univerzitetu za agronomiju i veterinu „rumunski Kralj Mihajlo I“ u Temišvaru (Banat’s University of Agricultural Science and Veterinary Medicine “King Michael I of Romania” of Timisoara)

Erazmus+ Ključna akcija 1 – kreditna mobilnost

U skladu sa potpisanim inter-institucionalnim ugovorom za razmenu sa Banatskim univerzitetom za agronomiju i veterinu „rumunski Kralj Mihajlo I“ u Temišvaru, zaposleni na Univerzitetu u Kragujevcu mogu se prijaviti za stipendiranu mobilnosti i to:

  • nastavničku mobilnost (STA - staff mobility for teaching) u trajanju od nedelju dana (5 dana držanja nastave + 2 dana za put). U skladu sa pravilima Programa Erazmus+, nastavni kadar je u obavezi da u toku razmene održi najmanje 8 sati predavanja nedeljno.
  • trening mobilnost (STT - staff mobility for training) u trajanju od nedelju dana (5 dana treninga + 2 dana za put)

Dostupne studijske oblasti:

- Education
- Business, administration and law
- Engineering and engineering trades
- Crop and livestock production
- Horticulture
- Hotel, restaurants and catering
- Travel, tourism and leisure


Rok za prijavu: 01. novembar 2017. godine


Potrebna dokumenta za prijavu:

  • Potvrda o zaposlenju, na engleskom jeziku
  • Predlog Ugovora o mobilnosti (molimo, preuzmite odgovarajuće obrasce Teaching i Training)
  • Potvrda/sertifikat o poznavanju engleskog jezika (min. B2) (Molimo preuzmite formu)
  • Biografija, na engleskom jeziku
  • Kopija pasoša

Informacije za Erazmus+ staff možete videti OVDE.

Više informacija o Univerzitetu možete pogledati OVDE.

                                                           

Napomene:

* U ovoj fazi prijave nije potreban zvaničan prevod dokumenata overen od strane sudskog tumača.

1. Mobilnost će se realizovati u toku akademske 2017/18. godine, u zavisnosti od dogovora sa partnerima.

2. Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika.

3. Prilikom pripreme Ugovora o mobilnosti predlažemo da se konsultujete sa predmetnim nastavnicima na Banatskom univerzitetu.

4. Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu  nominovanih kandidata Banatskom univerzitetu u Temišvaru.

5. Banatski univerzitet za agronomiju i veterinu „rumunski Kralj Mihajlo I“ u Temišvaru odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

  • Stipendija u iznosu od 140 evra dnevno (za pokrivanje troškova života)
  • Pokriveni putni troškovi (u iznosu od 180 evra)


PRIJAVA:

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu
Jovana Cvijića bb.
34 000 Kragujevac

Napomena za slanje poštom: Prijava za Erazmus+ mobilnost


Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati putem elektronske pošte ili telefona:


Kontakt telefon: 034 300 425
E-pošta: erasmus@kg.ac.rs